MyHeritage definitioner af privatlivsbeskyttelse

Oversættelsen Dansk nedenfor af definitioner af privatlivsbeskyttelse er ikke bindende. Den tjener udelukkende som serviceinformation. Den Engelsk version af Privatlivsdefinitioner er den juridisk bindende version.

Indstillinger for beskyttelse af personlige oplysninger på MyHeritage
Du kan til enhver tid kontrollere dine indstillinger for beskyttelse af personlige oplysninger via siden Indstillinger for beskyttelse af personlige oplysninger – en samlet side designet til at gøre det enkelt for dig at gennemgå og vælge alle indstillinger for beskyttelse af personlige indstillinger i henhold til dine præferencer. Du kan komme ind på siden Indstillinger for beskyttelse af personlige oplysninger ved at vælge "Min beskyttelse af personlige oplysninger" fra Konto-menuen øverst på hver side for Servicen. Du kan også komme ind på siden ved at klikke på "Min beskyttelse af personlige oplysninger" i fanen Indstillinger på ethvert af dine familiesites. Ændringer foretaget på siden Indstillinger for beskyttelse af personlige oplysninger vil træde i kraft, når du klikker på knappen "Gem" nederst på siden.

Nedenfor er en liste over tilgængelige indstillinger på siden Indstillinger for beskyttelse af personlige oplysninger. Hver indstilling er forklaret og dens standardværdi er opført. Du kan kontrollere værdierne for disse indstillinger for beskyttelse af oplysninger og skifte dem fra ja til nej og vice versa til enhver tid.

Medlemspræferencer

Gør det muligt for andre at finde og se min offentlige profil. Standard: ja
Hvis denne indstilling er aktiveret, vil du have en offentlig profil på MyHeritage , der inkluderer dit navn. Den vil inkludere et billede, hvis du har uploadet et billede til den offentlige profil, og den vil angive dit land, hvis du har specificeret dette i din profil. Den anfører de familiesites, hvor du er medlem. Den oplyser IKKE din e-mail-adresse, fødselsdato, adresse, familiemedlemmer og andre personlige identificerbare oplysninger. Betydningen af at have en offentlig profil ligger i at give andre brugere mulighed for at finde dig og eventuelt kontakte dig, for eksempel at spørge til en fælles interesse i familiehistorieforskning. Du kan besøge din egen profilside ved at vælge "Min Profil" i fra Konto-menuen øverst på hver side for Servicen. Når du ser din egen profil, vil du se flere oplysninger end andre brugere vil kunne se, såsom din komplette fødselsdato. Klik på linket "Se min offentlige profil" på din profil, for at se hvordan andre ser din offentlige profil.

Vis mit rigtige navn til medlemmer uden for min familie. Standard: ja
Hver gang dit navn nævnes på dit familiesite og din profilside, i forbindelse ned din aktivitet som medlem af MyHeritage, er standard at vise dit rigtige navn. Hvis du ønsker at vise et alias i stedet for dit navn til de der ikke er medlem af dit familiesite, for eksempel "J1980" i stedet for dit rigtige navn "John Miller", kan du gøre dette ved at slå denne indstilling fra og derefter indtaste et alias. Dette frarådes, da MyHeritage foretrækker, at dets medlemmer kendes ved deres rigtige navn frem for aliasser. Denne indstilling påvirker kun din profil og konto, og ikke de nævnte personer i dit familietræ. Bemærk venligst, at denne indstilling kan udgå i fremtiden.

Vis min aldersgruppe (fx 30erne til medlemmer uden for min familie. Standard: ja
Hvis denne indstilling er aktiveret, og du har en offentlig profil, så vil din offentlige profil vise din aldersgruppe i 10-års grupper, fx 30erne eller 40erne. Dette er nyttigt til at give andre en generel indikation af din alder uden at specificere. Hvis du er 20 år gammel eller yngre, vil aldersgruppen blive vist som "20 eller under".

Tillad andre medlemmer at kommentere min profil. Standard: ja
Hvis aktiveret gør dette det muligt for andre at poste en kommentar på din profil, og du kan også poste kommentarer på din egen profil som svar. Mulige årsager til at personer vil poste en kommentar på din profil inkluderer, at de ønsker at udforske, om du har en forfader til fælles med dem, eller de ønsket at kontakte dig vedrørende dit offentlige indhold, som du har postet. Du kan slette uønskede kommentarer på din profil, når du ser dem, og du kan slå denne indstilling fra, hvis du ikke ønsker at modtage flere kommentarer på din profil. Dette vil også skjule alle kommentarer, der tidligere er postet.

Giv mig besked om medlemskommentarer. Standard: ja
Hvis andre medlemmer kan poste kommentarer på din profil (se ovenfor), afgør denne indstilling, om du skal informeres via e-mail, når de poster sådanne kommentarer. Hvis dette er deaktiveret, vil du ikke blive informeret, men du kan stadig besøge din profil til enhver tid, for at se om der er blevet postet kommentarer. E-mailen, der informerer dig om nyt indhold, indkluderer også information om, hvordan man slår kommentarer fra.

Aktiver Search Connect™. Standard: ja
Search Connect™ er en funktion ved Servicen, ved hvilken alle historiske søgninger du foretager på MyHeritage søgemaskiner registreres (fx hvis du søger efter forfædre med et bestemt efternavn). I fremtiden vil andre, der foretager den samme søgning, som du gjorde, kunne se, at du søgte efter denne blandt resultaterne for deres søgning, og de kan forsøge at komme i kontakt med dig via Servicen. Dette er en nyttig funktion for slægtsforskere. Hvis aktiveret sikrer den, at selv når du foretager søgninger, der ikke giver nogen oplysninger, kan andre, der er interesseret i de samme navne, finde dig, når de foretager lignende søgninger. Hvis du ikke ønsker, at nogen af dine søgninger gemmes og vises til andre, der gentager den samme søgning, slå da funktionen fra. Tidligere søgninger du har foretaget vil blive slettet, og nye søgninger vil ikke blive gemt.

Aktiver SuperSearch™ Beskeder. Standardindstilling: ja
MyHeritage SuperSearch™ beskeder kører i baggrunden for at hjælpe dig med dine familiehistorieundersøgelser. De gentager tidligere undersøgelser, du har foretaget i MyHeritage SuperSearch, og ser efter nye resultater, der ikke eksisterede sidste gang, du kørte hver enkelt søgning. MyHeritage bliver ved med at tilføje nye samlinger, så denne meget vigtige funktion sikrer, at du ikke går glip af nye optegnelser, som vi har tilføjet for nyligt, der giver dine tidligere søgninger nye resultater.

Indstillinger for beskyttelse af personlige oplysninger - Indstillinger for beskyttelse af personlige oplysninger for familieside
På siden Indstillinger for beskyttelse af personlige oplysninger kan du også kontrollerer Indstillinger for beskyttelse af personlige oplysninger for hvert familieside, som du administrerer, hver for sig. Det følgende forklarer, de indstillinger du har til rådighed og deres standardværdier.

Tillad gæster at finde mit site. Standard: ja
Hvis aktiveret kan dit familiesite findes via dets offentlige navn (eller beskrivelse, hvis du har indtastet et), i MyHeritage SuperSearch - MyHeritage søgemaskine for historiske registre, WorldVitalRecords og FamilyLink (to websteder til at finde historiske registre, der ejes og drives af MyHeritage), og andre websteder i MyHeritage Website Gruppen. Fordelen er, at det giver andre brugere mulighed for at finde dit site og efterfølgende tage kontakt til dig. At man kan finde dit site, det giver ikke nogen retten til adgang til dette eller retten til at se dets indhold, det betyder kun, at dets navn og beskrivelse er søgbart. Hvis du for eksempel administrerer et site, der hedder "Efterkommere af Diskin-familien fra Lomza", kan personer der er interesseret i Diskin eller Lomza finde ud af, at du har et site om dette, og man vil eventuelt kontakte dig.

Tillad gæster at bede om medlemskab til mit site. Standard: ja
Denne indstilling kontrollerer om andre brugere, der finder dit familiesite, dvs. gæster, kan kontakte dig via MyHeritage (uden at de får adgang til din e-mail-adresse) for at anmode om at blive medlem af dit site. Sådanne anmodninger kommer normalt fra personer, som er i familie med dig, såsom en tredje eller fjerde leds kusine eller fætter, eller personer der mener, at indholdet på dit site kan være relevant for deres egen slægtsforskning. Anmodninger om medlemskab er anført øverst på siden "Sitemedlemmer" på familiesitet. Siteadministrator er ansvarlig for at godkende eller afvise anmodninger om medlemskab til sitet. Hvis du godkender en anmodning, vil den anmodende part blive medlem af dit familiesite og vil kunne få adgang til det og se alt indhold. Det anbefales, at man ikke godkender medlemskab, for personer man ikke kender eller ikke har tillid til. Du kan inddrage medlemskab for ethvert medlem, selv hvis det tidligere er blevet godkendt, på siden "Sitemedlemmer" på dit familiesite, ved at vælge "Mere > Fjern fra site" ved siden af medlemmets navn.

Send mig en e-mail-meddelelse om nye anmodninger om medlemskab. Standard: ja
Hvis du tillader gæster at anmode om medlemskab til sitet (se ovenfor), kontrollerer denne indstilling, om sådanne anmodninger vil resultere i en e-mail-meddelelse sendt til dig fra MyHeritage. Hvis du slår denne indstilling fra, vil der ikke blive sendt nogen e-mail til dig, men du vil kunne finde sådanne anmodninger om medlemskaber anført øverst på siden "Sitemedlemmer" på dit familiesite.

Tillad mine sitemedlemmer at invitere andre medlemmer til sitet. Standard: ja
Denne indstilling kontrollerer, om andre medlemmer på dit site, som du hat inviteret, selv kan invitere flere personer til at blive medlemmer på dit site. Sitemedlemmer kan få adgang til sitet og se al indhold, og i de fleste tilfælde kan de også poste nye oplysninger og ændre eksisterende oplysninger. Vi anbefaler, at man kun inviterer nær familie, og personer man stoler fuldt og fast på, til at blive medlemmer af sitet. Hvis du ikke stoler på dine sitemedlemmers vurdering, hvad angår personer de eventuelt inviterer til sitet, slå da denne funktion fra. Hvis du stoler på deres vurdering, kan du lade denne funktion være aktiveret. Som siteadministrator kan du se sitemedlemmer til enhver tid, på siden "Site-medlemmer" på sitet, og inddrage medlemskaber fra ikke-ønskede medlemmer. Nye medlemmer bekendtgøres i afsnittet "Nyheder" på familiesitet og inkluderes i nyhedsbrevet om familiesitets aktivitet, der sendes ud hver uge. Så, det er på denne måde, at du kan blive underrettet, hvis nogen af dine sitemedlemmer inviterer andre medlemmer til sitet.

Tillad gæster at se begrænset information på dit site. Standard: ja
Dette er en vigtig indstilling for beskyttelse af personlige oplysninger. Gæster er brugere, som du ikke har inviteret som medlemmer på dit familiesite, dvs. fremmede. Denne indstilling bestemmer, om sådanne gæster vil kunne komme ind på dit site og se indhold, der er postet på dette. Hvis du slår denne indstilling fra, vil de ikke kunne komme ind på sitet, og information på dit site vil ikke være søgbart på offentlige søgemaskiner som Google, bortset fra sitets offentlige indgangsside, hvor brugere kan se sitets navn og titel og har mulighed for at anmode om din tilladelse til at blive medlemmer, hvis den oven for nævnte indstilling "Tillad gæster at anmode om medlemskab til mit site" er aktiveret.

Hvis indstillingen er aktiveret (Ja), vil gæsterne være i stand til at besøge dit websted. De vil være i stand til at se det indhold, som du og dit websted medlemmer har bogført, bortset fra at dit stamtræ vil blive censureret (begrænset), så oplysninger om levende mennesker vil blive gemt væk. Skjult betyder her, alt andet end efternavne, vil ingen oplysninger om levende mennesker i stamtræer blive vist: fornavne, køn, fotos, datoer, begivenheder osv - alle vil være skjult. Hvis du søger maksimal privatliv, bør du slå denne indstilling fra og gøre dit familie websted til et privat websted. Bemærk, at hvis du søger maksimal privatliv, er det også anbefales at slukke for inddragelse af din familie træer fra MyHeritage historiske søgemaskiner (se nedenfor). Ulempen ved at skjule alle oplysninger i en genealogisk tjeneste som MyHeritage, er, at folk, der er relateret til dig ikke vil være i stand til at finde dig selv via afdøde forfædre og genforening af mistet familiebånd vil måske ikke være muligt. If the setting is enabled (yes), guests will be able to visit your site. They will be able to see the content that you and your site members have posted, except that your family tree will be censored (limited) so that information on living people will be hidden away. Hidden means that other than last names, no information of living people in family trees will be displayed: first names, genders, photos, dates, events, etc -- all will be hidden. If you seek maximum privacy, you should turn this setting off, making your family site into a private site. Note that if you seek maximum privacy, it is also recommended to turn off the inclusion of your family trees from MyHeritage historical search engines (see below). The drawback of hiding all information in a genealogical service such as MyHeritage, is that people who are related to you will not be able to find you even via deceased ancestors and reuniting lost family ties may not be possible.

Tillad godkendte applikationer at få adgang til mit familie-site. Standard: ja
MyHeritage udvikler en API, der hedder Family Graph API, udformet efter the Facebook Connect API. Dens formål er at lette udviklingen af familieapplikationer (apps) fra MyHeritages partnere. Eksempler på sådanne applikationer inkluderer familiekalenderudskrift, familietræspuslespil, familiequizzer og mere. Slå denne indstilling fra, hvis du ikke ønsker, at nogen applikationer kan interagere med dine data, eller hvis du har inviteret medlemmer til dit site, og du ikke stoler på deres vurdering, hvad angår applikationer.

Bemærk: Family Graph API giver ikke applikationer ret til at få direkte adgang til dit familietræ eller familiedata. Men, når du eller et af dit familiesitemedlemmer kører en sådan applikation, vil MyHeritage vise en side på vegne af applikationen og bede om tilladelse, og tydeligt beskrive den form for adgang som applikationen søger. Hvis der gives tilladelse af dig eller et af dine sitemedlemmer, som skal være ledsaget af autentifikation, det vil sige indtastning af MyHeritage brugernavn og adgangskode, kan applikationen derefter få adgang til dine familiesitedata.

Indstillinger for beskyttelse af personlige oplysninger - administration af flere familiesites
Hvis du administrerer flere familiesites, bemærk da, at hvert har sine egne indstillinger for beskyttelse af personlige oplysninger, for at give dig komplet fleksibilitet og tillade at der tildeles forskellige indstillinger for beskyttelse af personlige oplysninger for forskellige sites. For at gøre det lettere for dig inkluderer siden Indstillinger for beskyttelse af personlige oplysninger en knap, der hedder "Anvend disse indstillinger for alle mine familiesites". Hvis der klikkes på denne knap, vil det bevirke, at de valg, du har truffet for alle indstillinger for beskyttelse af personlige oplysninger forklaret ovenfor, kopieres fra det aktuelle familiesite til alle de andre sites, du på nuværende tidspunkt administrere. Hvis du opretter et nyt familiesite, vil dets indstillinger for beskyttelse af personlige oplysninger modtage standardværdierne, og du vil skulle konfigurere dem hver for sig på siden Indstillinger for beskyttelse af personlige oplysninger.

Indstillinger for beskyttelse af personlige oplysninger - Indstillinger for beskyttelse af personlige oplysninger for familietræer og billeder
For hvert familiesite du administrerer, inkluderer indstillinger for beskyttelse af personlige oplysninger også de følgende indstillinger for beskyttelse af personlige oplysninger, der styrer hvert familietræ og hvert fotoalbum på dit site:

Inkluder familietræ i MyHeritage historiske søgemaskiner. Standard: ja
Hvis denne indstilling er slået til, vil individerne på dit familietræ, der er markeret som afdøde, være søgbare og kunne ses i MyHeritage SuperSearch og på de andre genealogiske websteder i MyHeritage Website Gruppen. Dette giver brugere, der leder efter forfædre, mulighed for at finde dine data og følgeligt at finde dig. Oplysninger om nulevende personer er ikke søgbare og kan ikke ses bortset fra efternavne. Lad denne indstilling være aktiveret, hvis du tror, at dit familietræ kan være værdifuldt for andre slægtsforskere. Slå den fra, hvis du ikke ønsker, at andre kan finde og se nogen del af dit familietræ, inklusive afdøde personer.

Aktiver Smart Matching™. Standard: ja
Smart Matching™ er en central funktion ved MyHeritage. Hvis den er aktiveret, sammenligner den dit familietræ med andre familietræer på MyHeritage, der har Smart Matching™ aktiveret, for at søge efter matches. Hvis der findes match, vil du og den anden træejere blive underrettet, og du kan se matchene og bekræfte eller afvise dem. Det anbefales at lade denne indstilling være slået til, hvis man er interesseret i at finde ud af noget nyt. Den kan slås fra, hvis du ikke ønsker, at andre kan se matches til dit træ. Hvis du slår denne indstilling fra, vil du ikke modtage nye matches til dit træ, og alle dine eksisterende matches vil blive slettet.
Bemærk: Når Smart Matching™ er slået til, aktiverer det også Instant Discoveries™ (der er delt op i Person Discoveries™ og Photo Discoveries™). En Instant Discovery™ er baseret på en match og giver dig mulighed for at tilføje op til 50 individer (ved brug af Person Discoveries™ funktionen) og op til 10 personlige fotos (ved brug af Photo Discoveries™ funktionen) til dit træ med et klik.

Tillad administratorer fra andre sites at kopiere billeder af matchede individer. Standard: ja
Denne indstilling kontrollerer, om andre siteadministratorer, der har Smart Matches eller Instant Discoveries med dit træ, vil kunne tage offentlige billeder fra dit familietræ og kopiere dem over på deres eget. Slå denne fra, hvis du ikke ønsker, at andre siteadministratorer, selv de der er i familie med dig, kan kopiere dine billeder, som et resultat af Smart Matches eller Instant Discoveries.

For hvert familiesite du administrerer, inkluderer indstillinger for beskyttelse af personlige oplysninger også de følgende indstillinger for hvert fotoalbum på dit site: Om brugere kan eller ikke kan søge i det og se dets billeder. Standard: ja
Slå denne indstilling fra for fotoalbum, der er private eller som du ikke ønsker nogen uden for dit familiesites medlemmer kan se. Det anbefales at beholde denne indstilling for fotoalbum, der indeholder ikke-private, historiske billeder, der kan være af værdi for andre familiehistorieforskere.

Aktiver Smart Matching™ med andre MyHeritage websteder og partnere. Standard: ja
MyHeritage bruger også Smart Matching™ teknologien til at matche familietræer på MyHeritage og familietræer på andre genealogi-websteder, der ejes og drives af MyHeritage, eller af dets strategiske partnere. Nedenfor er de aktuelle websteder, der kan anvende Smart Matching™:

Geni.com
Flere partnere kan blive tilføjet til denne liste i fremtiden.
Denne funktion kan hjælpe dig til at finde længe forsvundne slægtninge, der undersøger den samme familie som du, men som ikke benytter MyHeritage til deres familietræ.
Det anbefales at lade denne indstilling være slået til, for de der gerne vil findes og kontaktes af fjerne slægtning. Slå denne funktion fra, hvis du ikke ønsker, at andre brugere uden for MyHeritage skal kunne modtage Smart Matches™ med dit træ og følgelig kunne se matches i dit træ. Ved at slå denne indstilling fra, vil alle eksisterende matches til eksterne træer blive slettet, og de vil ikke blive vist igen.

Tillad medlemmer af webstedet til at skrive indhold til siden. Standard: ja
Hvis aktiveret, tillader dette inviterede medlemmer af webstedet til at tilføje fotos, familiebegivenheder og nyhedsartikler til familie webstedet. Det giver dem også mulighed for at skabe DeepStories. Succesfulde sider opfordrer medlemmere til, at deltage og skrive indhold. Dig (eller andre sideadministratorer) kan altid redigere eller slette alt indhold indsendt af alle på dit websted. Hvis denne indstilling er deaktiveret, men kun sideadministratorer kan sende sådant indhold til familie webstedet.

DNA præferencer

Aktivér DNA Matching.
Hvis denne indstilling er aktiveret, vil DNA-resultaterne for den person, der tog testen, blive matchet med andre brugeres og give dig DNA Matches – personer, der sandsynligvis er i familie med den testede person, og angive den testede person som et DNA Match for dem. De personer, hvis DNA matcher DNA'en for den person, der tog testen, vil kunne se sit navn og medlemsoplysninger og kontakte dig via MyHeritage. De egentlige DNA-data vises ikke nogen steder på webstedet, og andre brugere har ikke adgang til dem.

Hvis denne indstilling ikke er aktiveret, vil ingen (inklusive dig selv) modtage nogen DNA Matches. DNA Match kan have væsentlige konsekvenser, som det er beskrevet i MyHeritages Vilkår, da de kan afsløre oplysninger om den person, der tog testen, og som modsiger, hvad du tidligere troede. Hvis du er bekymret over sådanne potentielle konsekvenser, så deaktiver DNA Matching.

Tillad at DNA-matches kan se profiloplysninger på individer hvis DNA-data jeg administrerer. Standard: ja
Hvis du administrerer et DNA-kit for en person bortset fra dig selv, så vil brugere som standard som blev fundet som DNA-matches med denne person kunne se vedkommendes fornavn, efternavn og profilbillede. Hvis denne indstilling er deaktiveret, så vil denne persons fornavn blive redigeret og kun efternavnet vil blive vist.

Sådan sletter du DNA-resultater og DNA-rapporter fra MyHeritage.
Du kan slette dine DNA-resultater og DNA-rapporter fra webstedet ved at benytte slettefunktionen på webstedets side "Administrer DNA-sæt", eller ved at bede MyHeritages kundeservice om at gøre det for dig. Når først du har slettet DNA-resultater og DNA-rapporter, vil de ikke kunne genoprettes, og denne handling kan ikke fortrydes.
DNA-rapporter, der er slettet, kan vedblive at eksistere i e-mails, der omfattede sådanne oplysninger, der blev sendt til dig og/eller til din(e) DNA Match, inden sletningen.


Hvis denne indstilling er aktiveret, vil brugere, som du har DNA-matches med, kunne se, hvilke etniske og genetiskee grupper personen tilhører, og sammenligne dennes skønnede etnicitet med sin egen. Dermed kan DNA Matches se, hvordan de kan være beslægtede med den testede person.

Hvis denne indstilling er dekaktiveret, vil DNA Matches til den testede person ikke kunne se personens etniciteter og genetiske grupper.

Lad DNA-matches se delte DNA-segmenter og downloade delt DNA-segmentinfo.
Hvis denne indstilling er aktivereet, kan DNA Matches se og downloade oplysninger om delte DNA-segmenter. Denne information kan hjælpe DNA Matches med at forstå, hvordan de er relateret til den testede person, og de omfatter også den genomiske position og længde på delte segmenter. Delte DNA-segmenter er sektioner af DNA, som DNA Matches har fælles. De kan pege på en fælles forfader og kan hjælpe med at identificere relationer.

Hvis denne indstilling er deaktiveret, vil DNA Matches ikke være i stand til at se eller downloade delte segmenter.

Tillad MyHeritage-brugere at se DNA-badges i slægtstræerne hos enkeltpersoner, som jeg administrerer et DNA-kit for. Standard: Ja
Hvis denne indstilling er aktiveret, vil et DNA-mærke - svarende til Smart Matches og Record Matches mærker - vises ved siden af hver person, for hvem du forvalter et DNA-sæt i træer, hvor de vises. Dette vil tillade enhver, der ser på træer med personer, hvis DNA-sæt du forvalter, at se, at disse personer har et tilsvarende DNA-sæt - og få oplyst, at de har taget en DNA-test.