MyHeritage - Betingelser og vilkår

Den Dansk oversættelse nedenfor af vores vilkår og betingelser er ikke den bindende udgave. Den tjener kun til information og passende formål. Den Engelske udgave af vilkår og betingelser er den juridisk bindende udgave.

Velkommen til MyHeritageMyHeritage er en online tjeneste, der lader medlemmer oprette familiesider og -profiler for at opbygge og udskrive deres stamtræer, udveksle familiefotografier, holde sig i kontakt med familiemedlemmer, få udført DNA-tests, indhente genetisk analyse, deltage i videnskabelig forskning og forske i deres familiehistorie med avancerede forskningsredskaber ("Tjenesten"). Tjenesten ejes og administreres af MyHeritage Ltd. (herefter "MyHeritage", 'vi', 'vores' eller 'os'). 'Du' eller 'din/dit' henfører til en voksen bruger, over 13 år gammel, af Tjenesten (i visse lande er minimumsalderen 14, se afsnittet "Brugere under Minimumsalderen" nedenfor). Enhver brug af Tjenesten og/eller MyHeritage Hjemmesiden ("Hjemmesiden") skal ske under overhold af Brugsbetingelser angivet heri. Du bedes læse dem omhyggeligt, idet din brug af Hjemmesiden anses for at være dit samtykke til at være forpligtet til at overholde dem, og til at indgå en aftale med os på basis af sådanne brugsbetingelser (denne "Aftale"), hvad enten du registrerer dig som medlem af MyHeritage ("Medlem") eller ej. MyHeritage Hjemmesiden ("Hjemmesiden") er blandt en gruppe hjemmesider, vi ejer og administrerer ("MyHeritage Hjemmeside Gruppen"). Denne gruppe omfatter MyHeritage.* hjemmesider i andre topniveau-domæner, Geni.com, WorldVitalRecords.com og FamilyLink.com.

Denne Aftale gælder for enhver brug af denne Tjeneste, inklusive men ikke begrænset til: a) indsendelse af prøver til DNA-udtræk og bearbejdning, b) oplægning af en digital version af dine genetiske oplysninger eksporteret fra en anden DNA-virksomhed, c) modtagelse af, og interaktion med, genetisk analyse tilbudt af Hjemmesiden og d) at downloade dine rå DNA-data (samlet, "DNA-tjenesten"). Medmindre andet er udtrykkeligt angivet, er DNA-tjenesten indbefattet i Tjenesten hvad angår denne Aftale. Hvis du er uenig i nogen bestemmelse i denne Aftale, bedes du undlade at bruge Tjenesten og Hjemmesiden. Vi forbeholder os retten til at ændre enhver bestemmelse heri fra tid til anden, efter eget skøn, og en sådan ændring vil træde i kraft i det øjeblik, den er aktiveret på Hjemmesiden. Du samtykker i at være bundet af enhver ændring i denne Aftale, hvis du fortsætter med at bruge Tjenesten efter at en sådan ændring er blevet gennemført på Hjemmesiden.

TjenestenMyHeritage FamiliesiderMyHeritage lader dig, som Medlem, oprette og oplægge indhold i MyHeritage familiesider, og gør det muligt for dig at kontrollere og begrænse andre brugeres adgang til sådant indhold på MyHeritage Hjemmeside Gruppen. I betragtning af Tjenestens art bedes du omhyggeligt vælge de oplysninger, du ønsker at lægge op på MyHeritage familiesider, og undlade at oplægge ulovligt eller upassende indhold. Vi vil ikke redigere eller overvåge indhold lagt op af brugere, men vi forbeholder retten til at fjerne indhold lagt op af brugere, hvis vi bliver opmærksomme på, at indholdet i vores skøn strider mod denne Aftale.

Som illustration og uden begrænsning: Du skal undlade at oplægge, transmittere, sende eller på anden vis gøre tilgængelig, gennem eller i forbindelse med Tjenesten, følgende:


Du må ikke:

Bortset fra tilfælde, hvor du har vores udtrykkelige skriftlige samtykke, må du ikke til noget formål kopiere eller elektronisk lagre vores Hjemmeside i sin helhed eller dele deraf, eller dens indhold, eller gøre tilgængelig, distribuere, sælge eller tilbyde at sælge Hjemmesiden i sin helhed eller dele deraf, eller systematisk downloade indhold og data fra, eller gennem Hjemmesiden, for at oprette eller indsætte data i en anden database. Skrabning, gennemgang og/eller høst af data og sider fra Hjemmesiden uden vores udtrykkelige forudgående skriftlige tilladelse er strengt forbudt. Uden vores udtrykte forudgående samtykke er det strengt forbudt at videresælge ethvert MyHeritage-produkt (herunder uden begrænsning MyHeritage-DNA-kits). At købe et MyHeritage-DNA-kit og derefter sælge det til en anden person er strengt forbudt.

Enhver aktivitet inden for Hjemmesiden, der bringes til vores opmærksomhed og som efter vores eget skøn viser sig at være i modstrid med gældende lov, vil blive rapporteret til de relevante myndigheder.

En MyHeritage familieside er et sted, hvor medlemmer udveksler deres indhold med andre medlemmer. Dette kan muligvis føre til konflikt mellem medlemmer. De følgende retningslinjer gælder for alle MyHeritage medlemmer, inklusive dig:


Smart Matching™ er en funktion, der muliggør forskning ved at finde sammenfald mellem dit stamtræ og andre stamtræer, men denne fordel involverer en privatlivsrisiko; ejere af andre stamtræer kan se de dele af dit stamtræ, der falder sammen med deres (bortset fra levende personer i dit træ, som ikke findes i deres træ – de forbliver censureret). Hvis dette volder dig bekymring, bør du slå Smart Matching™ fra ved at klikke på "Min databeskyttelse"-linket i konto-rullegardinmenuen øverst til højre i Hjemmesiden, og derefter klikke på "Indhold"-fanen under navnet på dit træ, fjerne fluebenet i valgmulighederne for "Aktiver Smart Matching™", og så til sidst klikke "Gem" knappen. Hvis du lader Smart Matching™ være slået til på din familieside, tager du ansvar for, at andre medlemmer kan se dele af dit stamtræ.

Vi forbeholder retten til, efter eget skøn, at afvise eller nægte at fremlægge eller fjerne indhold lagt op af dig og/eller enhver familieside, eller til at begrænse, ophæve eller afslutte din adgang til Hjemmesiden i sin helhed eller dele deraf, og/eller Tjenesten i sin helhed eller dele deraf, af enhver eller ingen grund, med eller uden forudgående varsel og uden finansielt eller andet ansvar. Vi forbeholder os endvidere retten til, efter eget skøn, at afvise, nægte at fremlægge eller fjerne enhver familieside til hver en tid, af enhver eller ingen grund, med eller uden forudgående varsel, og uden finansielt eller andet ansvar, hvis vi mener, at familiesiden på nogen måde er i modstrid med denne Aftale.

Når du har oplagt, posteret eller publiceret indhold til Hjemmesiden, inklusive stamtræer og fotografier, bliver det tilgængeligt for alle, der besøger Hjemmesiden eller hjemmesider inden for MyHeritage Hjemmeside Gruppen, afhængigt af tilladelsesindstillingerne under din kontrol. Baseret på dine tilladelsesindstillinger kan andre brugere af Hjemmesiden se, kopiere, nedhente, lagre, redigere, ændre eller slette visse dele af det indhold, du lægger op. Du indvilger i, at andre brugere kan få adgang til din familieside og tilføje til, fjerne fra eller på anden vis modificere din familieside. Oplysninger, du lægger op, vil vises og kunne søges, ses eller høres af andre.

Du kan slette indhold, du tidligere lagde op på Hjemmesiden; men hvis andre har nedhentet eller på anden vis lagret kopier af dette indhold, kan det muligvis stadig ses offentligt.

Andre brugere kan kontakte dig gennem vores Hjemmeside med hensyn til det indhold, du lægger op. Vi kan sende dig en underretning via e-mail, når du får en ny besked på vores Hjemmeside. Du kan ændre dine e-mailindstillinger i "Min konto"-området på Hjemmesiden, hvis du foretrækker ikke at modtage sådanne underretninger.

DNA-tjenesterDette afsnit omhandler DNA-tjenesten, inklusive blandt andet bestilling af en MyHeritage DNA-testpakke, indsendelse af DNA-prøver til os, tilladelig brug af sådanne prøver, DNA-markører, nukleotider, mutationer eller haplogrupper ("DNA-resultater") udledt derfra eller indsendt af dig til Hjemmesiden, samt udfaldet af den genetiske analyse af DNA-resultater inklusive DNA-sammenfald og estimater af etnicitet (samlet, "DNA-rapporter") og de med din brug af DNA-tjenesten forbundne rettigheder, pligter og begrænsninger. Vær opmærksom på, at du for at kunne benytte DNA-tjenesten skal du registrere dig som Medlem på Hjemmesiden; dog behøver du ikke abonnere for at kunne benytte DNA-tjenesten. Din brug af DNA-tjenesten er underlagt denne Aftale og MyHeritages Privatlivspolitik.

DNA-servicen er i øjeblikket ikke tilgængelig for indbyggere i følgende lande: Alaska, Israel, Polen, Iran, Libyen, Sudan, Somalia, Nordkorea, Libanon og Syrien ("Udelukkede Lokaliteter"). Ved at autorisere brug af DNA-tjenesten, ved at indsende en DNA-prøve til test eller oplægge eller overføre DNA-resultater til Hjemmesiden angiver du, at du er 18 år eller derover og ikke har bopæl i de Udelukkede Lokaliteter nævnt ovenfor, og du angiver, at du har læst og forstået og indvilger i at være bundet af denne Aftale, og samtykker i indsamlingen og brugen af din DNA-prøve og DNA-resultater, og i vores udregning og fremlæggelse af DNA-rapporterne. Derudover angiver du, at enhver DNA-prøve, du indsender, og oplysninger, du overfører eller lægger op, der forbinder en person med hans/hendes DNA-resultater enten er din DNA eller DNA fra en person, for hvilken du er den juridiske værge, eller at du har indhentet juridisk autorisation til at indsende vedkommendes DNA til os. Til trods for det ovenstående, er det strengt forbudt at anvende DNA-tjenester til retshåndhævelse, retsmedicinske undersøgelser, strafferetlige undersøgelser og/eller lignende formål, uden retskendelse og uden forudgående skriftlig tilladelse fra MyHeritage. Det er vores politik at modstå retshåndhævelsesforespørgsler for at beskytte vores kunders privatliv. Alle bestemmelser heri gælder for DNA-resultater opnået fra MyHeritage DNA-tjenesten, såvel som for DNA fremlagt via direkte oplægning til Hjemmesiden, dataoverførsel fra en anden DNA-testvirksomhed, eller enhver anden metode gennem hvilken du indsender dine DNA-oplysninger til os.

Ved at indsende DNA-prøver til MyHeritage giver du tilladelse til MyHeritage til at direkte eller indirekte udtrække DNA fra prøverne, til at foretage genetisk analyse fra prøverne ved brug af nuværende eller fremtidige metoder, til at meddele resultaterne af de foretagne tests gennem fremsendelse af DNA-rapporter til dig og andre af dig autoriserede personer, til at oplagre prøverne til yderligere tests (dvs. vi kan muligvis i fremtiden yde mere detaljerede og akkurate DNA-resultater, DNA-rapporter og andre resultater gennem yderligere genetiske tests, forudsat dit udtrykkelige samtykke) og til at lade dig downloade DNA-resultater. I alle tilfælde sker det ifølge denne Aftale og Privatlivspolitikken. Du accepterer, at for det tilfælde, at du downloader dine DNA-resultater: 1) vil sådan download oprette en kopi, der ikke er beskyttet af MyHeritages sikkerheds- og privatlivsindstillinger; 2) sådan download og lagringen af dine DNA-resultater, efter at du har downloadet dem, foretages på egen risiko; og 3) MyHeritage vil ikke have nogen som helst kontrol over de downloadede DNA-resultater og vil ikke være erstatningspligtig overfor dig eller nogen tredjepart i forbindelse med sådan download og/eller lagring.

Vi påberåber os ingen ejerskabsrettigheder til DNA-prøver, DNA-resultater og/eller genetiske oplysninger i DNA-rapporterne. Alle genetiske oplysninger udledt fra DNA-prøver, DNA-resultater og/eller oplysninger optegnet i DNA-rapporter vedbliver at tilhøre den person, fra hvilken DNA indsamledes, underkastet udelukkende rettighederne overgivet til MyHeritage i denne Aftale. Derudover anerkender du, at du ved at indsende DNA-prøver og/eller DNA-resultater til os ikke opnår nogen rettigheder til forskning eller kommercielle produkter, der måtte udvikles af os i forbindelse med din DNA.

Hvis du anmoder om det, vil vi destruere den DNA-prøve, du indsendte. Hvis du vil anmode om destruktion af din DNA-prøve, skal du kontakte os via kontaktoplysningerne vist i afsnittet "Kontakt Os" nedenfor. I øvrigt kan du når som helst slette dine DNA-resultater og DNA-rapporter fra Hjemmesiden, ved at bruge slettefunktionen i "Administrer DNA-sæt"-siden på Hjemmesiden; eller anmode MyHeritage Kundetjenesten om at foretage sletningen på dine vegne.

Ved at indsende DNA-prøver til os og/eller DNA-resultater til hjemmesiden giver du os en royalfri verdensomspændende licens til at bruge dine DNA-prøver, DNA-resultater og resultaterne fra DNA-rapporterne, og enhver DNA-prøve og/eller DNA-resultat, du indsender, fra en hvilken som helst person, som du har fået lovlig tilladelse til som beskrevet i dette afsnit og resultaterne af DNA-rapporterne i det mindst nødvendige omfang, der er nødvendigt for os til at yde dig denne service. Licensen, som du giver os, er ikke vedvarende og kan kaldes tilbage, da du når som helst kan slette dine DNA-resultater og DNA-rapporter permanent fra hjemmesiden og få os til at destruere dine DNA-prøver. Du friskriver os herved fra krav, tilbageholdelsesret, anfordringer, handlinger eller sagsanlæg af nogen art i forbindelse med DNA-testning, DNA-prøver, DNA-resultater og/eller DNA-rapporter, inklusive uden begrænsning fejl, udeladelser, æreskrænkelseskrav og krav forbundet med privatlivskrænkelser, rettigheder til offentliggørelse, følelsesmæssig skade eller finansielt tab. Dette afsnit fortsætter i gyldighed, selv om du ophører med at bruge Hjemmesiden eller DNA-tjenesten.

Hvis du er en bruger med bopæl uden for USA, som indsender DNA-prøver og/eller DNA-resultater, bekræfter du, at denne indsendelse ikke er underlagt noget eksportforbud eller nogen eksportbegrænsning i dit bopælsland. Du angiver endvidere, at du har beføjelse, under lovene i din bopælsstat eller -jurisdiktion, til at fremføre repræsentationerne i denne Aftale, og du frasiger dig udtrykkeligt love eller forordninger forbundet med DNA-prøver, DNA-resultater og/eller DNA-rapporter og deres lagring, der udgår fra den stat eller jurisdiktion, hvori du bor. Du samtykker i, at DNA-prøverne vil blive opbevaret i USA, som beskrevet i denne Aftale.

Vi forbeholder retten til, efter vores eget skøn, at afvise, blokere, nægte at fremlægge eller fjerne DNA-rapporter og/eller DNA-resultater indsendt af dig eller udarbejdet af os ud fra bearbejdning af din DNA-prøve, eller til at begrænse, ophæve eller afslutte denne Aftale eller din adgang til DNA-tjenesten i sin helhed eller dele deraf til hver en tid, med eller uden forudgående varsel og uden ansvar bortset fra, at købsprisen vil blive refunderet, hvis du har købt et DNA-sæt af os og vi har gjort brug af denne ret.

Adgangsberettigelse

Brug af og medlemskab i DNA-tjenesten er ugyldig, hvor den er forbudt. Du kan udelukkende bruge DNA-tjenesten, hvis du er atten (18) år eller derover, og er i stand til retmæssigt at indgå i en bindende kontrakt med os. Brug ikke DNA-tjenesten, hvis din brug strider mod nogen relevant lokal eller national lov eller forordning i den jurisdiktion, hvor du har bopæl. Ved at autorisere DNA-tjenesten angiver og garanterer du, at (a) DNA-prøven og/eller DNA-resultater indsendt af dig tilhører dig eller en person, på hvis vegne du har lovlig autorisation til at videregive prøven og/eller DNA-resultater; (b) du er atten (18) år gammel eller ældre; og (c) din brug af DNA-tjenesten ikke strider mod nogen relevant lov eller forordning. Hvis en mindreårig får adgang til DNA-tjenesten, vil en forælder eller værgen for denne mindreårige blive holdt ansvarlig for vedkommendes handlinger. Hvis du indsender en DNA-prøve på vegne af en mindreårig, skal du være vedkommendes forælder eller juridiske værge, og fremlægge skriftlig bekræftelse, der er acceptabel for os, hvis vi udbeder os en sådan, inden vi leverer DNA-resultater og DNA-rapporter for den mindreårige. Hvis du har grund til at tro, at du har en aktiv smittende sygdom eller lidelse, bedes du undlade at sende os din prøve, indtil den sygdom eller lidelse ikke længere er smitsom eller er blevet kureret. Hvis vi mener, at denne Aftale eller nogen del af den er blevet overtrådt, kan vi undlade at bearbejde din DNA-prøve, dine DNA-resultater og dine DNA-rapporter kan blive slettet og dit medlemskab kan blive afsluttet uden varsel.

Gyldighedsperiode

Dette afsnit gælder for den nuværende DNA-tjeneste eller en tidligere benyttet DNA-tjeneste. Du kan til hver en tid, og af hvilken som helst grund fjerne DNA-resultater forbundet med din konto, fra den profil, de blev lagt op i af dig eller os. Vi kan fjerne dine DNA-resultater og/eller DNA-rapporter og/eller afslutte dit medlemskab til hver en tid uden varsel. Selv efter at et medlemskab er afsluttet, forbliver ejendomsrettighederne, beskrevet i denne Aftale, gyldige.

Medlemmers ikke-kommercielle anvendelse

DNA-tjenesten er beregnet til personlig, privat og oplysende brug udelukkende af medlemmer, og må ikke benyttes i forbindelse med nogen forretningsmæssig eller forskningsrelateret aktivitet, undtagen aktiviteter, der specifikt er tilladt eller godkendt skriftligt af os. Ulovlig og/eller uautoriseret brug af DNA-tjenesten, inklusiv indsamling af DNA-resultater og/eller DNA-rapporter, er forbudt. Vi forbeholder os retten til at beskytte og udøve alle rettigheder forbundet med den tilbudte DNA-tjeneste.

Ejendomsrettigheder i indhold

a. Vi hævder ikke nogen ejendomsrettigheder til DNA-prøver, de underliggende DNA-resultater eller nogen DNA-resultater, du indsender via DNA-tjenesten, og de genetiske oplysninger i DNA-rapporter. Når du har indsendt DNA-resultater til Hjemmesiden, eller indsent en DNA-prøve til os, fortsætter du med at have alle ejendomsrettigheder til DNA-prøven og de relevante DNA-resultater og de genetiske oplysninger i DNA-rapporter, og du fortsætter med at være berettiget til at bruge dine DNA-resultater og DNA-rapporter efter ønske. Ved at sende os en DNA-prøve og/eller indsende DNA-resultater til Hjemmesiden giver du, og du angiver og garanterer at have retten til at give, MyHeritage rettigheden til at modtage, bruge, ændre, vis og skabe afledte produkter fra DNA-prøverne, de relevante DNA-resultater og DNA-rapporter udelukkende på og gennem DNA-tjenesten til kommercielle og ikke-kommercielle formål, og til MyHeritages (og dets efterfølgeres og tilknyttede virksomheders) forretningsformål.

b. DNA-tjenesten omfatter DNA-Resultater og DNA-Rapporter forbundet med brugere, medlemmer og andre licenshavere. Bortset fra indhold, du har lagt op, og som udtrykkeligt tilladt via en brugers privatlivsindstillinger, må du ikke kopiere, modificere, oversætte, offentliggøre, udsende, transmittere, distribuere, opføre, opvise eller sælge noget indhold, der vises på eller gennem Hjemmesiden og/eller DNA-tjenesten.

DNA-prøver og DNA-resultater; DNA-rapporter

Du er ene og alene ansvarlig for de(n) DNA-prøve(r), du sender til MyHeritage, og for DNA-resultater, du sender via nogen del af DNA-tjenesten, og for materiale eller oplysninger, du overgiver til os og vores medlemmer og for alle interaktioner med andre brugere. Vi anbefaler ikke, og har ingen kontrol over, DNA-prøver, DNA-resultater og DNA-rapporter. Vi leverer ingen garanti, udtrykkelig eller underforstået, med hensyn til DNA-resultater og DNA-rapporter, eller til Hjemmesidens eller DNA-tjenestens eller DNA-rapporternes akkuratesse, pålidelighed, fyldestgørende natur, fuldstændighed, kvalitet, ajourførthed, mangel på fejl, kompatibilitet, sikkerhed eller egnethed til noget formål.

Ved at bruge DNA-tjenesten anerkender du, at du muligvis vil erfare oplysninger, du ikke forventer, fra DNA-resultaterne og fra DNA-rapporterne, og at dette muligvis kan fremkalde stærke følelser og muligvis ændre dit liv og verdenssyn. Du vil måske opdage ting om dig selv, som er problematiske for dig, og som du ikke kan kontrollere eller ændre (fx er din fader ikke din genetiske fader, eller din etnicitet er ikke, hvad du troede, den var, eller der er overraskende fakta om din oprindelse). Dette kunne have sociale, juridiske, eller økonomiske konsekvenser.

Du anerkender endvidere, at din brug af DNA-tjenesten og modtagelse af de resulterende DNA-rapporter kan have alvorlige konsekvenser, ikke blot for dig, men også for din nærmeste familie eller andre familiemedlemmer, da de har noget DNA tilfælles med dig. Hvis du på nogen måde er bekymret om sådanne mulige konsekvenser, bedes du UNDLADE at bruge DNA-tjenesten.

Du indvilger i at erstatte og holde MyHeritage, dets datterselskaber, medarbejdere, bestyrelsesmedlemmer, agenter, licensholdere, ledere, tilknyttede virksomheder og tredjeparter, som handler på vegne af MyHeritage, og deres respektive funktionærer, agenter, partnere og medarbejdere, skadesløse i forbindelse med tab, ansvar, krav eller fordring, inklusive rimelige advokathonorarer, som måtte opstå som resultat af din brug af eller adgang til DNA-tjenesten og enhver konsekvens af sådant brug.

Brug af data

Medlemmer eller personer, som på anden vis bruger Hjemmesiden og/eller DNA-tjenesten, har udelukkende tilladelse til at benytte en anden brugers DNA-rapporter i den udstrækning, det tillades af denne brugers privatlivsindstillinger, og begrænset udelukkende til de DNA-rapporter, der er mærket som værende tilgængelige for andre medlemmer. Hvis du indsamler og/eller offentliggør nogen sådanne DNA-resultater og/eller DNA-rapporter på en anden hjemmeside eller applikation, eller på anden vis benytter dem uden for DNA-tjenesten, bør du bemærke, at DNA-resultater og/eller DNA-rapporter vil blive anvendt ifølge brugsbetingelserne for disse andre hjemmesider og/eller applikationer, og at denne anvendelse alene er på din egen risiko.

Databeskyttelse og sikkerhed

Vi lægger vægt på vores brugeres privatliv. Ved at bruge DNA-tjenesten samtykker du i, at få dine personlige data overført til og bearbejdet i USA, og du anerkender, at de DNA-prøver og DNA-resultater, du indsender og/eller vi udarbejder, såvel som de DNA-rapporter, vi udarbejder, kan anvendes som beskrevet heri.

a. Hvis du gennem dine privatlivsindstillinger vælger at lade funktionen være slået til, vil dine DNA-resultater blive sammenlignet med andre brugeres, og blive forbundet med din profilside (hvor personligt identificerende oplysninger såsom dit navn, DNA-haplogrupper eller andre DNA-oplysninger, samt nære familiemedlemmers navne kan ses) og med profilsiden for de familiemedlemmer, hvis DNA falder sammen med din, hvor personligt identificerende oplysninger kan ses.

b. Dine DNA-resultater og DNA-rapporter kan anvendes til at bekræfte eller afkræfte eksisterende relationer i dit stamtræ. Dette kan blotlægge relationer, der ikke understøttes af DNA, eller DNA kan pege på relationer, der er i modstrid med eksisterende relationer i dit stamtræ. Vi tager intet ansvar for konklusioner, du eller andre medlemmer kommer frem til, eller som peges på af DNA-resultater. Hvis du ikke er villig til at håndtere konsekvenserne og mulige negative virkninger af sådanne konklusioner, bør du ikke indsende DNA-prøver og/eller DNA-resultater til os, og du bør slette dine DNA-resultater og DNA-rapporter.

Vi har iværksat forretningsmæssigt rimelige tekniske, fysiske og administrative foranstaltninger, beregnet til at beskytte dine oplysninger mod utilsigtet tab og mod uautoriseret adgang, brug, ændring eller offentliggørelse. Vi kan dog ikke garantere, at uautoriserede tredjeparter aldrig vil blive i stand til at omgå disse foranstaltninger eller bruge dine personlige oplysninger til uberettigede formål. Du anerkender, at du angiver dine personlige oplysninger på egen risiko. Dette afsnit bør læses sammen med MyHeritage Privatlivspolitik.

Ansvarsbegrænsning

Uden at afvige fra underafsnittet "Ansvarsbegrænsning" nedenfor (i afsnittene "Ansvarsfraskrivelse", "Ansvarsbegrænsning" og "Erstatning"), bør du bemærke, at DNA-tjenesten kontrolleres fra vores faciliteter i USA. Vi fremfører ikke, at DNA-tjenesten er passende eller tilgængelig for anvendelse andre steder. Personer, som får adgang til eller benytter DNA Tjenesten fra andre jurisdiktioner, gør dette af egen vilje, og er ansvarlige for at overholde lokal lov.

Undersøgelser

Undersøgelser på MyHeritage (”Undersøgelserne”) er designet til at facilitere forskning (intern såvel som gennem tredjeparts organisationer), med det mål at frembringe og understøtte videnskabelige opdagelser og publicere nogle af disse opdagelser i videnskabelige tidsskrifter. Sådanne opdagelser kan inkludere en bedre forståelse af relationen mellem genotyper og fænotyper. Undersøgelserne indsamler, gemmer og analyserer selvrapporterede oplysninger relaterede til fysiske og andre personlige egenskaber, demografi, husholdning, livsstil, vaner, præferencer, hobbies og interesser, meninger, familie, beskæftigelse, psykologiske og kognitive karaktertræk og andre lignende oplysninger (kollektivt kaldet ”Forskningsoplysningerne fra Undersøgelser”).

Det er frivilligt at deltage i Undersøgelser og det påvirker ikke dine muligheder for at anvende Servicen. Du vælger, hvilke Undersøgelser, om nogen, du ønsker at tage og hvilke spørgsmål du ønsker at besvare. Undersøgelserne involverer ikke behandling for nogen lidelse. Formålet med Undersøgelserne er, at hjælpe akademikere eller forskere til en bedre forståelse af mennesker, opdage eller bekræfte visse facts og komme med forudsigelser omkring tendenser i fremtiden. Derfor vil ethvert potentielt resultat være bedre, desto flere Forskningsoplysninger fra Undersøgelser der bidrages med. Det forventes ikke, at Undersøgelserne vil føre til markante forbedringer for en individuel deltager, og forskningsresultater baseret på Undersøgelser vil måske og måske ikke blive formidlet til dig af MyHeritage, hvis du vælger at deltage.

Hvis du er forælder til eller værge for en mindreårig, som ønsker at deltage i Undersøgelserne, bør du tale med ham/hende og gennemgå oplysningerne i denne Aftale og i Fortrolighedspolitikken med ham/hende, inden du og han/hun tager en beslutning omkring deltagelse i Undersøgelserne. Hvis han/hun samtykker, kan han/hun deltage, hvis du giver MyHeritage autorisation til at anvende hans/hendes indsendte oplysninger til forskning.

MyHeritage opkræver ikke noget gebyr for deltagelse i Undersøgelserne, og der betales ingen økonomisk kompensation til deltagerne i Undersøgelserne. Forskningsoplysningerne fra Undersøgelserne kan gavne deltagere og andre i fremtiden. Hvis et kommercielt produkt udvikles som resultat af Undersøgelserne eller disses resultater, får du ingen økonomiske fordele af dette.

Der er ingen fysisk risiko forbundet ved at tillade, at dine oplysninger anvendes i Undersøgelserne. Visse spørgsmål eller emner i Undersøgelserne kan dog gøre dig, eller medlemmer af din familie, utilpas. Sådanne spørgsmål eller emner kan springes over, når du deltager i en Undersøgelse. Selvom Forskningsresultater fra Undersøgelserne deles (gennem publikationer eller på anden vis), vil disse aldrig indeholde information, der typisk giver mulighed for at identificere et individ, såsom navn eller adresse. Personer kan udvikle metoder til re-identifikation af førhen anonymiserede data. Vi anvender en række kontrolværktøjer til at bevare vores systemers anonymitet og kontrol for at forebygge sådanne handlinger. Som med andre elektroniske kontrolværktøjer er der dog ingen garanti imod uautoriserede eller kriminelle handlinger. Selvom der kunne være yderligere risici ved deltagelse i Undersøgelserne, som endnu ikke kan forudses, arbejder MyHeritage kontinuerligt på at forhindre negative påvirkninger af vores individuelle deltagere. Alternativt kan du vælge ikke at deltage i Undersøgelserne.

Vi kan til enhver tid, efter vores eget skøn og uden dit samtykke, forbedre, ændre eller ophøre med Undersøgelserne, men vi kan stadig opbevare og anvende dine oplysninger i overensstemmelse med vores Fortrolighedspolitik. Det er fuldstændigt frivilligt at deltage i Undersøgelserne og deltagelsen kan til enhver tid annulleres. Når du har gennemført en Undersøgelse, kan du muligvis ikke ændre nogle eller alle dine svar. Hvis du ændrer mening, efter deltagelse i Undersøgelserne, kan du dog kontakte vores kundeservice og anmode om, at alle de Undersøgelser, du har gennemført, slettes. Vi vil altid hurtigst muligt imødekomme sådanne anmodninger om sletning. Ved en sådan sletning anvender vi ikke længere dine besvarelser i Undersøgelserne til vores forskning, og vi giver dig fortsat muligheden for at anvende Hjemmesiden eller Servicen som førhen. Bemærk venligst at grundet anonymiseringen af visse Oplysninger fra Undersøgelsesresultater kan anmodningen om reversering, annullering eller fjernelse af besvarelser ikke imødekommes for Undersøgelser, hvor der anvendes anonymiserede eller sammenfattede oplysninger, der allerede er påbegyndt, der allerede er gennemført, eller hvis undersøgelser eller resultater fra disse allerede er publiceret, inden anmodningen sker. Dine personlige oplysninger beskyttes i overensstemmelse med vores Fortrolighedspolitik.

Nye elementer og emner kan kontinuerligt tilføjes Undersøgelserne. I så fald kan vi sende dig en e-mail som opdatering eller invitation til deltagelse i nye Undersøgelser.

Health Family Tree

Health Family Tree på MyHeritage ("Health Family Tree") er en valgfri funktion designet til at hjælpe dig med at holde din families sundhedsinformationer organiseret på ét sted. Derudover er Health Family Tree designet til at facilitere forskning (både internt og via tredjepartsorganisationer) med det sigte at understøtte og gøre videnskabelige opdagelser og publicere nogle af disse opdagelser i videnskabelige tidsskrifter. Med Health Family Tree kan du indtaste informationer om sundhedsforhold, fysiske karaktertræk og andre personlige karaktertræk om dig selv og dine nærmeste familiemedlemmer (samlet kaldet "Health Family Tree Information"). Dit Health Family Tree er baseret på dit eksisterende genealogiske stamtræ, men omfatter kun en delmængde af det, for dine kødelige slægtninge af første og anden grad samt ægtefæller.

Du kan downloade en listebaseret rapport om sundhedsforhold, som du har indtastet i Health Family Tree for at dele dem med din sundhedsudbyder.

Brug af Health Family Tree er frivillig og påvirker ikke din mulighed for at bruge Servicen. Du vælger, hvilke Health Family Tree Informationer, om nogen, du vil tilføje. Health Family Tree involverer ikke diagnoser eller behandling af nogen former for lidelser. Health Family Tree er også tiltænkt at hjælpe akademikere eller forskere med bedre at forstå menneskeheden, lære eller bekræfte bestemte fakta og lave forudsigelser om fremtidige tendenser. Så jo flere Family Health Tree Informationer, der bidrages med, des bedre kunne alle potentielle resultater blive. Det er ikke forventet, at den Health Family Tree-relaterede forskning vil give væsentlig udbytte for en individuel deltager, og forskningsresultater baseret på Health Family Tree Information vil måske eller måske ikke blive formidlet af MyHeritage til dig, hvis du bidrager med sådan Health Family Tree Information.

MyHeritage vil ikke opkræve nogen afgifter for at bruge Health Family Tree, og der vil ikke blive udbetalt økonomisk kompensation til sådanne brugere. Family Health Tree Information kan være til gavn for forskere og andre i fremtiden. Hvis noget som helst kommercielt produkt bliver udviklet som følge af forskning relateret til Health Family Tree Information eller til Health Family Tree Informations resultater, vil der ikke være noget økonomisk udbytte til dig.

Der er ingen fysisk risiko ved at bruge Health Family Tree. Men nogle af de Health Family Tree Informationer, som du vil blive bedt om at indsende, kan få dig til at føle dig ilde til mode. Sådanne spørgsmål eller emner kan springes over, når du afgiver Health Family Tree Informationer. Omfanget af Health Family Tree Informationer, som du vælger at føje til dit Health Family Tree, er op til dig, og at tilføje sådan Health Family Tree Information er frivilligt. Mens de delte Health Family Tree Informationer (via publicering eller med en anden entitet) aldrig vil indeholde informationer, der typisk vil kunne identificere en individuel person, såsom et navn eller en adresse, kan folk udvikle processer, der kunne gøre det muligt for nogen folk at genskabe de tidligere anonymiserede data. Vi anvender mange forskellige kontroller for at bevare anonymiteten og integriteten af vores systemer og for at undgå sådanne handlinger. Men som med anden teknologisk kontrol er der ingen garanti mod uautoriserede eller uredelige aktører. Mens der ved indsendelse af informationer kan være yderligere risici, der i øjeblikket er uforudsigelige, vil MyHeritage hele tiden arbejde på at forhindre negative virkninger på vores brugere. Dit alternativ er ikke at afgive nogen Family Health Tree Informationer og ikke at bruge Health Family Tree-funktionen.

Inden du afgiver informationer om andre, skal du få ethvert nødvendigt samtykke fra enhver, om hvem du ønsker at afgive Health Family Tree Informationer, eller, hvis personen er mindreårig, samtykke fra forælderen eller værgen. Health Family Tree er tiltænkt at bruges af voksne. Mindreårige er ikke autoriseret til at bruge Health Family Tree, og sådan brug er et brud på denne Aftale. Ved at indsende Health Family Tree Informationer om en mindreårig tilkendegiver du, at du er den mindreåriges forælder eller lovformelige værge, eller at du har eksplicit tilladelse fra den mindreåriges forælder eller lovformelige værge.

Vi kan til hver en tid og efter eget forgodtbefindende udvide, ændre eller sløjfe Health Family Tree-funktionen uden dit samtykke, men dine informationer kan blive gemt og brugt af os i henhold til vores Privatlivspolitik. Nye funktioner og emner kan fortløbende blive føjet til Health Family Tree. I så tilfælde kan vi sende dig en e-mail som en ajourføring eller en invitation til at tilføje flere Health Family Informationer. Du kan redigere eller slette en hvilken som helst del af eller alle Health Family Tree Informationerne. Ved sletning vil vi ophøre med at bruge dine Health Family Tree Informationer i vores forskning, og vi vil fortsat tilbyde dig at bruge Websitet eller Servicen som hidtil. For yderligere oplysninger henvises til Privatlivspolitikken.

Andre dele af Hjemmesiden

Som Medlem har du tilladelse til at oplægge indhold til andre dele af Hjemmesiden, såsom hjælpeforummet og MyHeritage fællesskabssiden. Du kan endvidere oplægge kommentarer vedrørende indhold lagt op af andre brugere. Vi forbeholder retten til at fjerne indhold eller kommentarer vi efter eget skøn mener overtræder denne Aftale på nogen måde, med eller uden forudgående varsel og uden finansielt eller andet ansvar.

MyHeritage Backup-tjeneste

MyHeritage tilbyder en valgfri tjeneste til data-backup mod et ekstra abonnementsgebyr. Denne backup-tjeneste falder ind under denne Aftale og yderligere betingelser specifikt for backup-tjenesten.

Licens til begrænset brug

Du gives hermed en licens til at bruge Tjenesten og dens indhold alene til personlige formål og under betingelserne i denne Aftale ("Licensen"). Tjenesten er ikke beregnet til eller licenseret til nogen forretningsmæssig brug. Vi forbeholder retten til at aflyse enhver del af Tjenesten til hver en tid. Det er forbudt at downloade nogen eller alle dele af Tjenestens funktioner, eller nogen del af de offentlige dele af Tjenesten. Det er forbudt at offentliggøre online eller på anden vis videregive indhold fra offentlige dele. Overtrædelse af denne Licens kan resultere i øjeblikkelig afslutning af dit medlemskab, og kan resultere i sagsanlæg med hensyn til påbud, erstatning eller noget andet rimeligt retsmiddel. Du har udelukkende tilladelse til at bruge Tjenesten og software tilbudt af Tjenesten mens du er online, og du må ikke download, kopiere, genbruge eller distribuere denne software undtagen hvor det klart erklæres i forbindelse med sådan software, at det gøres tilgængeligt for offline anvendelse, og at en licens gives for sådan brug af denne software.

OphavsrettighederVed at oplægge indhold på Hjemmesiden, bortset fra DNA-tjenesten, som beskrevet ovenfor, giver du os en verdensomspændende, varig og ikke-eksklusiv licens uden honorar til at hoste, fremlægge og distribuere sådant indhold.

Integration mellem MyHeritage sammenfalds-funktionen og vores partnere, såsom RootsMagic, Family Historian, Aldfaer and Coret Genealogie inkluderer ikke fremlægning af indhold. Oplysninger indgivet til os med det formål at finde sammenfald på basis af vores partneres software og hjemmesider bruges aldrig af os til noget andet formål end identificering af sammenfald, og vil aldrig af os blive vist offentligt, solgt eller givet i licens til nogen tredjeparter. Vi modtager ikke licens til sådanne oplysninger, og sådanne oplysninger indsamles ikke af os, og de slettes automatisk, når sammenfald er blevet udregnet. Vores partneres brugere kan modtage Smart Matches (stamtræ-sammenfald) med vores brugere, men sådanne sammenfald går ikke i begge retninger: vores brugere vil ikke modtage Smart Matches med vores partneres brugere, og kan ikke se deres data.

Alt indhold lagt op på Hjemmesiden, bortset fra bruger-oplagt indhold, DNA-resultater, DNA-prøver og de genetiske oplysninger i DNA-resultater, er ejet af os eller af tredjeparter, som gav os en begrænset licens med hensyn til sådant indhold. Indhold lagt op på familiesider ejes af den person, som skabte indholdet, kontrolleres af den familiesideadministrator, på hvis side det oplægges, og hostes af os under betingelserne i Aftalen.

MyHeritage er beskyttet af ophavsret efter ophavsretslov i USA og Israel, internationale konventioner og andre relevante ophavsretslove.

Du må ikke på nogen måde modificere applikationskoden, der styrer vores software og applikationer. Du vil ikke foretage, forårsage, tillade eller autorisere en modifikation, fremstilling af afledte produkter, oversættelse, omvendt konstruktion, dekompilering, omsætning til assemblersprog eller hacking af nogen som helst applikationer, vi tilbyder, nogen komponenter, som kan nedhentes, eller nogen del heraf.

Gebyrer og BetalingerAbonnementer

MyHeritage tilbyder betalingsbaserede abonnementer ud over den grundlæggende gratis hjemmeside-plan. De omfatter: Premium familiesideplan, PremiumPlus familiesideplan, Dataplan og Komplet plan.

Alle abonnementer fornys automatisk, for at sikre en uafbrudt tjeneste. Det betyder, at når du bliver abonnementsbruger, vil dit abonnement automatisk blive fornyet, og du vil blive faktureret ifølge din valgte betalingsmåde alt efter abonnementsvarigheden, medmindre du fravælger eller aflyser ved at følge instruktionerne i denne Aftale.

På grund af USA-forordninger er betalingsbaserede abonnementer og køb i øjeblikket ikke tilgængelige for indbyggere i følgende lande: Iran, Libyen, Sudan, Somalia, Nordkorea, Libanon og Syrien.

Alle fysiske varer og enheder købt fra os fremstilles efter en forsendelseskontrakt. Det betyder, at risiko for tab og ejerskab overgår til dig, når varerne er i hænde på forsendelsesfirmaet.

1. Fravalg af fornyelse

Du kan fravælge fornyelse af dit abonnement ved at ringe til MyHeritage på +1-877-432-3135, eller ved at logge ind på og benytte Mine indkøb siden. På den side, skal du vælge den relevante plan, trykke på "Se detaljer" og derefter vælge "Stop årlig fornyelse". Hvis du ikke underretter os om, at du ønsker at afslutte dit abonnement mindst en dag forud for afslutningen på den nuværende abonnementsfornyelse, vil betalingen for fornyelsen af abonnementet gå igennem.

2. Gratis prøveperiode

Gratis prøveabonnementer faktureres ikke før udløbet af den gratis prøveperiode.
Du kan aflyse et gratis prøveabonnement når som helst under den gratis periode fra Mine indkøb siden og derved undgå at blive faktureret. På den side, vælg "Data abonnementer", tryk på "Vis detaljer" og vælg derefter "Stop gratis prøveperiode nu".

3. Refusionspolitik

MyHeritage sætter pris på kundernes tilfredshed, og tilbyder en tredive (30) dages garanti om refusion. Hvis du ikke er tilfreds med den plan, du købte, kan du anmode om fuld refusion ved at kontakte Kundetjenesten inden for tredive (30) dage efter den oprindelige købsdato for abonnementet.
Denne refusionsgaranti gælder for MyHeritage abonnementer (Premium, PremiumPlus, Data eller Komplet), men ikke for afsendte produkter, såsom stamtræ-plakater og MyHeritage DNA-sæt.
Alle refusioner vil indbetales til det originale kreditkort med hvilket det oprindelige køb blev foretaget. Venligst afse en rimelig tid for refusionens indbetaling til din konto.

4. Prisændringer

Bortset fra månedlige abonnementer vil MyHeritage via e-mail informere dig, hver gang dit abonnement fornys, om det beløb, vi fakturerede, og om den næste fornyelsesdato. Abonnementspriser kan ændres af MyHeritage når som helst. I tilfælde af en ændring, vil de nye priser ikke gælde for den næste fornyelse af dit abonnement, men kun for fremtidige fornyelser. Brugere, som ikke ønsker at fortsætte deres abonnement som resultat af en prisændring, kan fravælge fornyelse som beskrevet i denne Aftale.

Betaling for DNA-tjenesten

Hvis du ikke allerede er registreret hos MyHeritage, kræves det, at du registrerer dig hos MyHeritage, når du bestiller en DNA-testpakke. Registrering er gratis. Det er nødvendigt for dig at bibeholde dine log-ind detaljer for at få adgang til DNA-resultater og DNA-rapporter på Hjemmesiden.

1. Produkterstatninger

Skulle du komme ud for noget af det nedenstående, bedes du kontakte os via kontaktoplysningerne vist i afsnittet "Kontakt Os" nedenfor, og vi vil derefter sende en ny DNA-testpakke som gratis erstatning til den adresse, der indgik i vores journaler på det tidspunkt, du foretog købet:

2. Aflysninger og refusioner

Hvis du vælger at aflyse din bestilling af DNA-testpakken, inden DNA-prøven er modtaget i vores laboratorium, er du berettiget til en refusion. For at aflyse bestilling og opnå din refusion, skal du kontakte os via kontaktoplysningerne vist i afsnittet "Kontakt Os" nedenfor. Refusionen vil omfatte prisen på DNA-testpakken, men ikke forsendelsesomkostningerne. Alle refusioner vil indbetales til det originale kreditkort med hvilket det oprindelige køb blev foretaget. Venligst afse en rimelig tid for refusionens indbetaling til din konto.

Vi udsteder ikke refusion for DNA-testpakker, som allerede er under behandling i vores laboratorium eller som er færdigbehandlet. Når en DNA-prøve er modtaget og registreret i vores laboratorium, kan den fulde pris for DNA-testpakken ikke refunderes.

Bemærk, at videnskabelige procedurer somme tider kan tage længere tid af forskellige grunde. Afhængigt af ordremængden og kvaliteten af den biologiske prøve kan der være variationer i den tid, det tager at behandle prøven. Forventede datoer for resultater er derfor vejledende og ikke en leveringsgaranti.

3. DNA-genbehandling efter laboratoriefejl

Hvis test af din DNA-prøve mislykkes, vil vi gratis sende dig en ny DNA-testpakke, så du kan sende os en ny DNA-prøve. DNA-testpakken vil bleve sendt til den adresse, der findes i vores journaler på bestillingstidspunktet.

4. Prisændringer

Priser kan ændres af MyHeritage når som helst.

Ansvarsfraskrivelse, Ansvarsbegrænsning og ErstatningAnsvarsfraskrivelse

a. I den videste udstrækning tilladt af relevant lov skal MyHeritage, dets funktionærer, agenter, repræsentanter, medarbejdere, licensholdere og associerede enheder under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for nogen forkerte eller upræcise oplysninger forbundet med Tjenesten, hvad enten de er forårsaget af brugere af Hjemmesiden, medlemmer, vores annoncører eller forretningspartnere eller af noget udstyr eller software forbundet med eller benyttet i styringen af Hjemmesiden eller Tjenesten. MyHeritage vil ikke være ansvarlig for nogen konsekvenser af DNA-resultater og/eller DNA-rapporter, uanset om de er korrekte eller ukorrekte.

b. MyHeritage og dets licensholdere og tilknyttede virksomheder er ikke ansvarlige for adfærden, online eller offline, af noget medlem eller anden bruger af Hjemmesiden. I den videste udstrækning tilladt af relevant lov skal vi under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for noget tab eller nogen skade, inklusive tabt data, tabte oplysninger, personskade eller død, eller privatlivskonsekvenser som resultat af nogens brug af Hjemmesiden eller Tjenesten, nogen oplysninger oplagt på Hjemmesiden eller videregivet til medlemmer eller andre brugere eller nogen interaktioner mellem eller blandt medlemmer eller andre brugere af Hjemmesiden, online eller offline.

c. Oplysninger, produkter og tjenester indeholdt i Tjenesten og Hjemmesiden kan indeholde unøjagtigheder eller slåfejl. Ændringer foretages med mellemrum i oplysningerne heri.

d. MyHeritage påtager sig intet ansvar for nogen fejl, udeladelse, afbrydelse, sletning, mangel, forsinkelse i aktivitet eller transmission, nedbrud af kommunikationslinjer, tyveri eller ødelæggelse eller uautoriseret adgang til eller ændring af bruger- eller medlemskommunikation; og MyHeritage er ikke ansvarlig for nogen problemer eller tekniske fejl i noget telefonnetværk eller telefonlinjer, online computersystemer, servere eller udbydere, computerudstyr, software, email fejl eller fejl hos aktører på grund af tekniske problemer eller kødannelse på internettet eller på nogen hjemmeside eller kombinationer deraf. MyHeritage og dets associerede virksomheder er ikke ansvarlige for nogen personskade eller skade på computerudstyr tilhørende nogen bruger af Hjemmesiden, noget medlem eller nogen anden person som resultat af brug af Hjemmesiden eller iagttagelse, afspilning eller nedhentning af nogen materialer på eller fra Hjemmesiden eller i øvrigt i forbindelse med Tjenesten.

e. Tjenesten og Hjemmesiden tilbydes "som de er" og "som tilgængelige", og bortset fra forbud i relevant lov fraskriver MyHeritage sig udtrykkeligt enhver garanti af nogen art, udtrykkelig eller underforstået, inklusiv uden begrænsning nogen garanti for salgbarhed, egnethed til et givent formål, ejerskab og ikke-krænkelse, tilfredsstillende kvalitet eller garanti for Hjemmesidens sikre tilgængelighed til hver en tid eller på et bestemt sted uden afbrydelse; det garanteres ikke, at nogen mangler eller fejl vil blive udbedret; og det garanteres ikke, at Tjenesten er fri for virusser eller andre skadelige elementer. Vi garanterer ikke nogen specifikke resultater fra brugen af Tjenesten. Tjenesten kan indeholde links til tredjepart-hjemmesider, vi ikke ejer eller kontrollerer. Vi har ingen kontrol over og påtager os intet ansvar for nogen tredjeparts-hjemmesides indhold, politikker eller praksis. Du frigør os udtrykkeligt fra ethvert ansvar som resultat af din brug af tredjeparts-hjemmesider eller -tjenester. Vi yder ingen garanti eller anbefaling, og påtager os intet ansvar for noget produkt eller nogen tjeneste promoveret eller tilbudt fra tredjepart gennem Tjenesten eller nogen hjemmeside, hvortil vi linker, eller som fremsat i nogen annonce eller reklame. Vi deltager ikke i, ej heller overvåger vi på nogen måde, nogen transaktion mellem dig og tredjeparts-udbydere af produkter eller tjenester. Vi og vores tredjeparts-udbydere angiver ikke nogen påstande om egnetheden, pålideligheden eller akkuratessen i det indhold, vores Hjemmeside tilbyder for noget formål. I intet tilfælde vil vi eller vores tredjeparts-udbydere være ansvarlige for nogen direkte, indirekte, straffende, specielle eller andre sanktioner inklusiv uden begrænsning tabt fortjeneste, tab af data eller nogen anden juridisk sanktion inden for kontrakt, erstatning, billighedsret eller noget andet juridisk område, selv om der rådes om muligheden derfor.

f. MyHeritage kan efter eget skøn, men er ikke forpligtet til at forud-gennemse, gennemse, filtrere, fjerne eller redigere DNA-resultater eller DNA-rapporter.

Ansvarsbegrænsning

I intet tilfælde vil MyHeritage (eller vores tredjeparts-udbydere) have ansvar over for dig eller nogen tredjepart for nogen indirekte, efterfølgende, præventive, tilfældige eller specielle eller straffende erstatninger, inklusiv krav som følge af din brug af eller fravær af din mulighed for at bruge Tjenesten eller nogen del deraf, selv om vi er blevet rådet om muligheden for sådanne krav. Uanset noget, som måtte være i modstrid heri, vil vores (eller vores tredjeparts-udbyderes) ansvar over for dig eller nogen tredjepart af nogen grund overhovedet og uanset aktivitetens natur til hver en tid være begrænset til det beløb, der blev betalt (hvis noget) af dig til os for Tjenesten under medlemskabsperioden. Vi påtager os intet ansvar som resultat af nogen (i) fejl, fejltagelser eller unøjagtigheder i indhold; (ii) personskade eller skade på ejendom af nogen som helst art som resultat af din adgang til og brug af Tjenesten; (iii) nogen uautoriseret adgang til eller brug af vores servere og/eller nogen som helst oplysninger lagret deri; (iv) nogen afbrydelse eller afslutning af transmissioner til eller fra Tjenesten; (v) nogen bugs, virusser, trojanske heste eller lignende, som måtte transmitteres gennem vores Tjeneste; og/eller (vi) noget tab eller nogen skade af nogen art lidt som resultat af din brug af Tjenesten, hvad enten baseret på garanti, kontrakt, erstatning eller nogen anden juridisk teori. De ovenstående ansvarsbegrænsninger finder anvendelse i den videste udstrækning tilladt ved lov i den pågældende jurisdiktion.

I det visse stater/jurisdiktioner ikke tillader eksklusion eller begrænsning af ansvar for følgeskader eller skader, som resultat af kontraktbrud er det muligt, at denne begrænsning til dels ikke gælder for dig. HVIS DU ER UTILFREDS MED NOGEN DEL AF DENNE TJENESTE, ELLER MED NOGEN AF BETINGELSERNE I DENNE AFTALE, ER DIT ENESTE RETSMIDDEL AT OPHØRE MED AT BRUGE DENNE TJENESTE.

Erstatning

Du indvilger i at erstatte og holde MyHeritage, dets datterselskaber, medarbejdere, bestyrelsesmedlemmer, agenter, licensholdere, ledere, tilknyttede virksomheder og tredjeparter, som handler på vegne af MyHeritage, og deres respektive funktionærer, agenter, partnere og medarbejdere, skadesløse i forbindelse med tab, ansvar, krav eller fordring, inklusiv rimelige advokathonorarer, som måtte opstå som resultat af din brug af eller adgang til Tjenesten, din overtrædelse af denne Aftale og/eller noget brud på dine angivelser og garantier beskrevet ovenfor, og/eller hvis nogen oplysninger, du lægger op på Hjemmesiden eller på anden måde indsender til os eller gennem Tjenesten, har til følge, at vi bliver ansvarlige over for nogen tredjepart.

Forældelse (Præskription) med hensyn til DNA-tjenesten

Du samtykker i, at uanset nogen regel eller lov med modsat virkning (i den udstrækning, det er tilladt af relevant lov) skal ethvert krav eller enhver fordring, som opstår fra brug af DNA-tjenesten eller dette afsnit, fremlægges inden et (1) år efter dets eller dens opståelse, og derefter være ugyldig.

Yderligere medlemsbetingelser1. Registrering og sikkerhed

A. Som del af registreringsprocessen vil du indgive din e-mailadresse og dit fulde navn og vælge en adgangskode. Du skal give os sande, akkurate, fuldstændige, og ajourførte oplysninger. I modsat fald vil det udgøre et brud på denne Aftale. Du anerkender, at du ikke må (i) vælge eller benytte et navn eller en e-mailadresse, som tilhører en anden person med den hensigt at foregive at være denne anden person; (ii) benytte et navn eller en e-mailadresse, der tilhører nogen anden person end dig selv uden autorisation; (iii) indgive et usandt fødselsår eller en usand fødselsdato for dig selv; eller (iv) benytte et navn eller en e-mailadresse, som vi i vort skøn mener er upassende eller stødende.

B. Du må være mindst 13 år gammel eller ældre for at bruge servicen, medmindre loven i det land du opholder dig i, og fra hvilken du bruger servicen siger anderledes (for yderligere information, se afsnittet "Mindreårige brugere" nedenfor). Registrering og indlogning på websiden gælder som bekræftelse f, at du er over 13 år. Hvis du er over den alder men under 18 år, vil du blive anmodet om at formidle en skriftlig bekræftelse fra en forældre eller værge på at d må bruge servicen (for yderligere information, se afsnittet "Mindreårige" nedenfor).

C. Du er ansvarlig for al brug og aktivitet på Hjemmesiden via din adgangskode og for hemmeligholdelsen af din adgangskode. Vi vil ikke kræve, at du afslører din adgangskode til nogen af vores repræsentanter. Videregivelse af din adgangskode for at give andre adgang til Hjemmesiden er udtrykkeligt forbudt og vil udgøre et brud på denne Aftale. 0Du skal underrette os via almindelig post eller via e-mail til privacy@myheritage.com om nogen kendt eller mistænkt uautoriseret brug af dit medlemskab, og om noget kendt eller mistænkt sikkerhedsbrud. Enhver svigagtig, fornærmelig eller på anden måde ulovlig aktivitet, kan være årsag til afslutning af dit medlemskab efter vores skøn, og du kan blive rapporteret til de relevante håndhævende myndigheder.

2. Ændringer i denne Aftale og i Tjenesten

Vi forbeholder retten til efter eget skøn at ændre denne Aftale eller Tjenesten når som helst. Forandringer i Tjenesten vil blive kundgjort på Hjemmesiden. Hvis nogen del af denne Aftale eller nogen ændring i denne Aftale eller Tjenesten er uacceptabel for dig, eller vil forårsage, at du ikke længere overholder denne Aftale, bør du ophøre med at bruge Tjenesten. Fortsat brug af Tjenesten nu eller efter ændringer i denne Aftale betyder, at du har accepteret og er bundet af ændringerne. Det er derfor vigtigt, at du fra tid til anden tjekker den nyeste version og sikrer, at du holder dig informeret om ændringer.

Når denne Aftale ændres væsentligt, vil flaget opdateret vises fremtrædende ved siden af "Betingelser" linket, der leder til denne Aftale, i bundteksten på Tjenestens sider. Flaget opdateret vil blive fjernet efter 30 dage, eller når du besøger de opdaterede Brugsbetingelser for at læse dem, hvad end sker først.

3. Brugere under Minimumsalderen

Undtagen med hensyn til DNA-tjenesten (se underafsnittet "Adgangsberettigelse" under afsnittet "DNA-tjenesten" ovenfor), kræver vi, at personer skal være mindst 13 år gamle, før de kan oprette en konto hos MyHeritage. I visse jurisdiktioner kan aldersgrænsen være højere. Indgivelse af falske oplysninger for at oprette en konto er altid et brud på denne Aftale. Dette omfatter konti registreret af ældre personer på vegne af børn, som er under 13.

Hvis dit mindreårige barn (et barn under 13) har oprettet en konto på MyHeritage, kan du vise vedkommende, hvordan den slettes ved at få ham/hende til at logge ind på kontoen og vælge "Kontoindstillinger" fra Konto-menuen i øverste højre hjørne og dernæst klikke på "Slet min konto". Hvis du ønsker at rapportere en konto registreret på vegne af et mindreårigt barn, bedes du sende detaljerne via email til os på privacy@myheritage.com. Vi vil prompte slette en til os rapporteret konto, der tilhører noget barn under 13 år.

I de fleste jurisdiktioner er det en betingelse i Tjenesten (undtagen DNA-tjenesten), at personer skal være mindst 13 år gamle, før de kan oprette en konto. Vi bestræber os på at skabe en verdensomspændende Tjeneste med ensartede standarder for alle, men vi bestræber os også på at overholde lokale love. For at overholde love i Spanien, Israel og Sydkorea kræver vi, at personer, som er bosat der, er mindst 14 år gamle, før de kan oprette en konto og bruge Tjenesten. Hivs dit mindreårige barn (barn under 14 år) med bopæl i Spanien, Israel eller Sydkorea har oprettet en konto hos MyHeritage, kan du vise vedkommende, hvordan den slettes ved at få ham/hende til at logge ind på kontoen og vælge "Kontoindstillinger" fra Konto-menuen i øverste højre hjørne og dernæst klikke på "Slet min konto". Hvis du ønsker at rapportere en konto til os, der er registreret på vegne af et mindreårigt barn, der bor i Spanien, Israel eller Sydkorea, bedes du sende detaljerne via e-mail til os på privacy@myheritage.com. Vi vil prompte slette en til os rapporteret konto, der tilhører noget barn under 14 år i Spanien, Israel eller Sydkorea.

4. Mindreårige

Undtagen med hensyn til DNA-tjenesten (se underafsnittet "Adgangsberettigelse" under afsnittet "DNA-tjenesten" ovenfor), kan mindreårige (personer under 18 år) bruge Tjenesten, forudsat at de ikke er under lavalderen (se afsnittet om brugere under minimumsalderen ovenfor), og forudsat at de indhenter samtykke fra en forælder eller værge til deres brug af Tjenesten ("Samtykke"). Mindreårige må ikke bruge Tjenesten uden Samtykke, indtil de fylder 18 år.

I visse lande kan Tjenesten vise en speciel påkrævet forælder/værge samtykkeformular, når en bruger, som afgøres at være mindreårig, registrerer sig eller logger ind på Tjenesten. I denne samtykkeformular skal en forælder eller værge udfylde sit fulde navn og sin e-mailadresse og sætte flueben i felter, der angiver, at han eller hun er en forælder eller værge til den mindreårige, at de accepterer denne Aftale og Tjenestens privatlivspolitik samt at han eller hun tager ansvar for den mindreåriges brug af Tjenesten. Hvis samtykkeformularen vises, kan Tjenesten ikke bruges, før den er udfyldt. Hvis brugeren ikke er mindreårig, lader formularen brugeren angive dette og indtaste et korrekt fødselsår. Når samtykkeformularen er udfyldt og indsendt, vil Tjenesten dokumentere detaljerne i Samtykket men vil ikke gøre yderligere brug af detaljerne vedrørende forældren eller værgen angivet i samtykkeformularen.

Tvister, lovvalg og værnetingDenne Aftale og enhver tvist vedrørende Tjenesten skal afgøres udelukkende efter lovene i staten Israel, uden hensyn til bestemmelser om lovvalg, og du samtykker i, at enhver retshandling om udførelsen, funktionen og/eller håndhævelsen af denne Aftale udelukkende skal indbringes for domstolene i Tel Aviv, Israel. Du samtykker i, at Tjenesten skal anses for at være passiv og ikke vil skabe personlig jurisdiktion over MyHeritage, specifik eller generel, i jurisdiktioner uden for Israel. I det usandsynlige tilfælde, at vi ikke har været i stand til at bilægge en tvist, vi har med dig, efter at have forsøgt en sådan bilæggelse uformelt, skal alle krav fremsættes i egenskab af privatperson og ikke som repræsentativ sagsøger eller medlem af et gruppesøgsmål i nogen påstået gruppe- eller repræsentativ retshandling. Du samtykker i, at ved at indgå denne Aftale frafalder hver af jer og os retten til at deltage i et gruppesøgsmål.

Aftalens helhedDenne Aftale, sammen med MyHeritage Privatlivspolitikken, Oplyst Samtykke aftalen vedrørende DNA-tjenesten ("Oplyst Samtykke") og enhver anden bekendtgørelse eller betingelse offentliggjort af MyHeritage på Hjemmesiden (som relevant) udgør hele aftalen mellem dig og MyHeritage hvad angår Hjemmesiden og Tjenesten. Hvis vi undlader at gennemføre eller håndhæve nogen rettighed eller bestemmelse i denne Aftale og/eller i Oplyst Samtykke, skal det ikke tolkes som et frafald af en sådan rettighed eller bestemmelse. Afsnitsoverskrifterne i denne Aftale tjener udelukkende praktiske formål og har ingen juridisk eller kontraktuel virkning. Denne Aftale og Oplyst Samtykke gælder i den videste udstrækning tilladt ved lov. Hvis nogen bestemmelse i denne Aftale og/eller Oplyst Samtykke er ulovlig, ugyldig eller umulig at håndhæve, anses en sådan bestemmelse for at kunne adskilles fra denne Aftale og Oplyst Samtykke, og den har ingen effekt på gyldigheden eller håndhævelsen af de øvrige bestemmelser. Denne Aftale, og enhver rettighed og licens givet herunder, må ikke overføres eller overdrages af dig, men kan overføres eller overdrages af os uden begrænsning. Enhver forsøgt overførsel eller overdragelse i modstrid hermed er ugyldig. Hvis vi fremlægger en oversættelse af den engelsksprogede udgave af denne Aftale, er det den engelsksprogede udgave af denne Aftale, der er gældende i tilfælde af nogen konflikt.

Kontakt osDu kan kontakte os, hvis du har nogle bekymringer eller spørgsmål om denne aftale, hjemmeside, servicen eller andet relateret til emnet ved at skrive til nedenstående adresse eller besøge Hjælpecenter.

Kundetjenesten
MyHeritage Ltd.
PO Box 50, Terminal Park, Or Yehuda 60250, Israel
https://www.myheritage.da