Niels Christensen Foss

Født:4. okt. 1588 I:  Viborg
Døde:1. jan. 1645 (56 år gammel)I:  Lund
Info
Begivenheder
Tidslinie

Nærmeste familie

Karen Mathiasdatter Jacobæa
Hans kone
Dorothea Nielsdatter Foss
Hans datter
Christian Nielsen Foss
Hans søn
Mathias Nielsen Foss
Hans søn
Jens Nielsen Foss, den ældre, til Svanø
Hans søn
Peder Nielsen Foss
Hans søn
Jacob Nielsen Foss
Hans søn
Maria Nielsdatter Foss
Hans datter
Laurits Nielsen Foss
Hans søn
Ingeborg Nielsdatter Foss
Hans datter
Magdalene Nielsdatter Foss
Hans datter
Christen Nielsen Foss
Hans far
Maren Pedersdatter Løvenbalk
Hans mor
Lauritz Andersen Foss
Hans bror
  

Arbejde

Konfessionarius, livlæge for Christian IV
livlæge hos Chr. IV

Kildecitater

Tillid: Direkte og første hånds beviser
Citat tekst:

Niels Christensen Foss
Fødselsnavne: Niels Christiansen FossNiels FossNiels Christensen Foss
Køn: Mand
Fødsel: 1588 - Viborg, Denmark
Viet: Ægtefælle: Cathine Karen Mathiasdatter Jacobaeas - 30. Jan 1625 - Århus, Århus amt, Danmark
Død: 1. Juni 1645 - København, Københavns amt, Danmark.
Gravlagt: Lund Domkirke, Sverige
Beskæftigelse: livlæge hos Chr. IV
Beskæftigelse: Provincialmedicus
Der synes at være et problem med denne persons slægtninge. Find personen i FamilySearch for at se denne information.
  Yderligere information:

TitleOfNobility: Livmedikus

Biografi

Biografi:

 

Foss, Niels, 1588-1645, Læge, var født i Viborg 4. Okt. 1588. Hans Fader, M. Christen Nielsen Reff eller Foss, var først Rektor, siden Lector theol. i Viborg og til sidst Kannik i Aarhus; Moderen var en Datter af Biskop Peder Thøgersen i Viborg. Hun døde ved Sønnens Fødsel. 1607 blev F. Student fra Aarhus Skole; men allerede Aaret efter blev han sendt udenlands og kom kun hjem for 1613 at tage Magistergraden i København, hvorpaa han atter drog ud som Hovmester for nogle unge Adelsmænd. Da man hjemme ønskede, at han skulde lægge sig efter Lægevidenskaben, og han til den Ende fik det kongelige Rejsestipendium for en Mediciner, saa færdedes han nu i mange Aar paa Saadanne Steder i Tyskland, Frankrig og Italien, hvor Lægevidenskaben især dyrkedes. 1622 kom han endelig hjem, og Aaret efter blev han Provinsialmedikus i Skaane og fik et Kannikedømme i Lund. 1624 blev det befalet ham at følge den danske Gesandt Christian Thomesen Sehested paa hans Sendelse til Spanien. Paa Rejsen tog F. den medicinske Doktorgrad i Leiden. Efter sin Hjemkomst ægtede han 1625 Karen, Datter af Dr. Matthis Jacobsen, der havde været Hofmedikus, men senere havde trukket sig tilbage til sit Prælatur i Aarhus Kapitel. Sin følgende Levetid tilbragte F. i Lund som en højt anset Læge. 1635 ledsagede han Christian IV paa en Rejse i Norge, da Livlægen Henning Arnisæus var bleven syg. Da de svenske 1644 vare faldne ind i Skaane, drog F. med sin Familie over til København, hvor han døde 1. Juni 1645, inden Freden endnu var sluttet. Hans Enke førte siden hans Lig til Lund, hvor det hviler i Domkirken. I sit Ægteskab havde F. 8 Børn, deriblandt 6 Sønner, der alle bleve lærde og ansete Mænd (s. ovfr. Christian, Jens, Laurids og Matthias F.). De stiftede det endnu bestaaende Fossiske Legat ved Universitetet.

 

Mere information: 

Foss, Niels Christensen

1588-1645

Livmedikus.

Född 4 okt 1588 i Viborg, Viborg amt, Danmark.

Död 1 jun 1645 i København, Københavns amt, Danmark.

#######

Levnadsbeskrivning

Levde i Lund.

Grundlade studierna i Århus, och inskrevs som student vid Köpenhamns universitet 1607. Studerade sedan under ett par år i Wittenberg. Tog 1613 filosofie magisterexamen i Köpenhamn.

Förordnades 1623 att vara provintialmedicus i Skåne och kanik i Lund. Tog 1624 medicine doktorsgraden i Leyden. Blev livmedicus för Christian IV. Ligger begravd i domkyrkan i Lund.

Gifte och barn

Gift 30 jan 1625 i Århus, Århus amt, Danmark

Cathrine (Karen) Mathiasdatter (Jacobæa). Antavla Född 1600.

Död 1664.

Magdalene Nielsdatter Foss.

Dorthe Nielsdatter Foss. Död 11 feb 1656.

Christian Nielsen Foss. Läkare.

Född 14 okt 1626 i Lund.

Död 1 dec 1680.

Matthias Nielsen Foss. Biskop.

Född 12 okt 1627 i Lund.

Död 8 jul 1673 i Ålborg, Ålborg amt, Danmark.

Jens Foss. Läkare.

Född 6 maj 1629 i Lund.

Död 9 mar 1687 i København, Københavns amt, Danmark.

Peder Foss. Rektor.

Född 4 okt 1631 i Lund.

Död 9 mar 1698 i København, Københavns amt, Danmark.

Jacob Foss. Född 5 mar 1633.

Död 6 mar 1676 i København, Københavns amt, Danmark.

Maria Foss. Antavla Född 1636 i Lund.

Död 9 maj 1688 i Bremen, Tyskland.

Lauritz Foss. Läkare.

Född 24 mar 1637 i Lund.

Död 7 sep 1703 i København, Københavns amt, Danmark.

Ingeborg Foss. Född 1638.

Död 12 apr 1676.

#######

Læge Niels Christensen Foss

1588 - 1645

ForsideForside SøgSøg UdskrivUdskriv - Bruger: Anonym Tilføj bogmærkeTilføj bogmærke

* Egne data

* Aner

* Efterkommere

* Slægtskab

* Tidslinje

* Foreslå en rettelse/tilføjelse til nævnte - send da en e-mail

Personlig information

Notater

Alle

*

Titel Læge

Født 4 Okt. 1588 Viborg Find alle personer med begivenheder på dette sted

Køn Mand

Død 1 Jun. 1645 Lund Find alle personer med begivenheder på dette sted

Person-ID I24584 Samsinger

Sidst ændret 16 Aug. 2009 20:06:49

 

Far Christen Nielsen Hjort, f. 1553, Hjert

Mor Maria Pedersdatter Thøgersen Løvenbalk, f. 1570, Viborg

Familie-ID F20552 Gruppeskema

 

Familie Karen Mathiasdatter Jacobæa, f. 1606

Børn

1. Dorte Nielsdatter Foss

2. Dorthea Nielsdatter Foss, f. 1626

3. Christian Foss, f. 14 Okt. 1626

4. Matthias Nielsen Foss, f. 12 Okt. 1627, Lund

5. Jens Nielsen Foss, f. 6 Maj. 1629, Lund

6. Peter Foss, f. 1631

7. Jacob Foss, f. 5 Mar. 1633

8. Maren Nielsdatter Foss, f. 1635

9. Laurids Foss, f. 24 Jun. 1637

10. Ingeborg Nielsdatter Foss, f. 1638, Lund

11. Magdalene Nielsdatter Foss, f. 1640

#######

Livmedikus.

Född 4 okt 1588 i Viborg, Viborg amt, Danmark.

Död 1 jun 1645 i København, Københavns amt, Danmark.

Levnadsbeskrivning

Levde i Lund.

Grundlade studierna i Århus, och inskrevs som student vid Köpenhamns universitet 1607. Studerade sedan under ett par år i Wittenberg. Tog 1613 filosofie magisterexamen i Köpenhamn.

Förordnades 1623 att vara provintialmedicus i Skåne och kanik i Lund. Tog 1624 medicine doktorsgraden i Leyden. Blev livmedicus för Christian IV. Ligger begravd i domkyrkan i Lund.

Gifte och barn

Gift 30 jan 1625 i Århus, Århus amt, Danmark

Cathrine (Karen) Mathiasdatter (Jacobæa). Antavla Född 1600.

Död 1664.

Magdalene Nielsdatter Foss.

Dorthe Nielsdatter Foss. Död 11 feb 1656.

Christian Nielsen Foss. Läkare.

Född 14 okt 1626 i Lund.

Död 1 dec 1680.

Matthias Nielsen Foss. Biskop.

Född 12 okt 1627 i Lund.

Död 8 jul 1673 i Ålborg, Ålborg amt, Danmark.

Jens Foss. Läkare.

Född 6 maj 1629 i Lund.

Död 9 mar 1687 i København, Københavns amt, Danmark.

Peder Foss. Rektor.

Född 4 okt 1631 i Lund.

Död 9 mar 1698 i København, Københavns amt, Danmark.

Jacob Foss. Född 5 mar 1633.

Död 6 mar 1676 i København, Københavns amt, Danmark.

Maria Foss. Antavla Född 1636 i Lund.

Död 9 maj 1688 i Bremen, Tyskland.

Lauritz Foss. Läkare.

Född 24 mar 1637 i Lund.

Död 7 sep 1703 i København, Københavns amt, Danmark.

Ingeborg Foss. Född 1638.

Död 12 apr 1676.

ÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞ

Niels Christensen Foss föddes 1588 och var läkare och kanik i Lund. Han var även Provincilamedicus i Skåne. Niels var gift med Catharina Matthiasdatter (Jacobæus) och fick med henne 10 barn, Christian, Matthias, Jens, Peder, Jacob, Magdalene, Maria, Lauritz, Ingeborg och Dorthe.
Søg efter forfædre:
Søg
Søg

Download gratis vores enestående slægtsforsknings-software

Sjov & enkel at bruge
Importerer nemt dine GEDCOM filer
Smart Matching™ teknologi
Understøtter 40 sprog