Mogens Jensen Løvenbalk

Født:Cirka 1410 I:  Aunsbjerg, Sjørslev sogn
Døde:6. juni 1441 (‎~31‏ år gammel)I:  Jørgens Bjerg, Han herred
Info
Begivenheder
Tidslinie

Nærmeste familie

Else Svendsdatter Løvenbalk (født Udsen)
Hans kone
Laurids Mogensen Løvenbalk
Hans søn
Jens Nielsen Løvenbalk
Hans far
Ellen Løvenbalk til Aunsbjerg (født Pedersdatter Munk Bjelke)
Hans mor
Erik Jensen Løvenbalk
Halvbror
  

Arbejde

Gårdmand til Bjerskov

Kildecitater

Kilde: WikiTree
Tillid: Direkte og første hånds beviser
Citat tekst:

Mogens Jensen Løvenbalk
Køn: Mand
Fødsel: Cirka 1410 - Aunsbjerg, Sjørslev, Denmark
Død: 6. juni 1441 - Viborg, Denmark
Far: Jens Nielsen Løvenbalk
Mor: Ellen Pedersdatter Bjelke (født UNKNOWN)
Hustru: Else Svendsdatter Udsen
Barn: Laurits Mogensen Løvenbalk
Bror/søster: Erik Jensen Løvenbalk

Biografi

Mogens Jensen ( Løvenbalk )

Født før ca. 1410 på Aunsbjerg

Død 1441

Gift med Else Svendsdatter Udsøn

Far til

Laurids Mogensen Løvenbalk

2.1.2.2.2.1.2.1.2.2.1.1.1.1.1 Mogens Jensen (Løvenbalk)

Født før ca. 1410 på Avnsbjerg, Sjørslev sogn ?

Død 1441

Gift efter 1418 med 2.1.2.2.2.1.2.1.2.2.1.1.1.1.2 Else Svendsdatter Udsøn

Aunsbjerg tilhørte 1340 Erik Christophersen (Løvenbalk), 1377 sønnen Niels Eriksen (Løvenbalk), 1391 og 1430 hans søn landsdommer Jens Nielsen (Løvenbalk), død omkring 1438. Dennes sønner Mogens og Erik Jensen (Løvenbalk) skrives til Aunsbjerg henh. 1429 og 1438. Gården arvedes af sidstnævntes sønner Peder og Erik, efter hvis død ca. 1500 den deltes mellem børnene. I årene 1509 - 12 måtte de imidlertid pantsætte og senere sælge deres parter.

Asmildgaard, Svostrup sogn, var 1429 forlenet af bisp Torluf til Mogens Jensen (Løvenbalk).

I Aage Roussell: Danske slotte og herregaarde, bind 13, Midtjylland står om Aunsbjerg: Aunsbjerg er en gammel gård, først nævnt i kong Olufs tid, da den tilhørte Niels Eriksen af den slægt, som i første halvdel af det 16. århundrede, da den var ved at uddø, tog navnet Løvenbalk efter sit åben (jf. Fr. I's forordning af 1526).

Mogens deltog 1439 i opsigelsen til kong Erik af Pommern. Var 9/4 1440 til stede på Viborg Landsting ved udstedelsen af Kong Christoffer (af Bayerns) håndfæstning. Han blev formentlig dræbt i forbindelse med bondeopstanden i 1441. Fra Vilhelm la Cours Danmarkshistorie kan citeres:

Kong Erik af Pommern opholdt sig i sin seneste regeringstid for det meste uden for landets grænser, og man så sig om efter en anden, der kunne bære enhedens symbol - kronen.

Ham fandt man i kong Eriks søstersøn Christoffer, en ung Pfaltzgreve fra Bayern, som på mødrene side med lidt god vilje kunne siges at høre den gamle kongeæt til. Forholdene bevirkede, at man måtte handle hurtigt. Om efteråret 1438 fandt der store bonderejsninger sted mod adelen både på Sjælland, Fyn og i Jylland og i Skåne. Den 23. 1439 opsagde man højtideligt kong Erik huldskab og troskab. Foreløbig var hertug Christoffer valgt til dansk rigsforstander, med der var meget, der talte for, at man inden alt for længe fik ham gjort til veritabel konge. Det skete på Viborg landsting den 9. april 1440. Helt sikker i sadlen var han dog ikke. Den danske almue var stadig urolig, og i begyndelsen af 1441 rejste den sig kraftigt Vendsyssel, ledet af en adelsmand Henrik Tagesøn Reventlow. Hanherrederne, Thy og Mors sluttede sig til, herregårdene blev brændt i hele denne del af landet, og man faldt ind i det søndenfjordske, men længe kunne man ikke holde stillingen. Kong Christoffer drog med en sjællandsk hær mod bønderne, mødte dem den 8. juni på St. Jørgensbjerg øst for Ketterup Kirke i Vester Han herred, og her sprængtes sammenholdet mellem dem:

"Først da rømte de Morsingboer,

og så de forrædere fra Thy;

tilbage da stod de Vendelboer,

de ville ikke fly".

Deres vognborg blev stormet og ødelagt. Henrik Tagesøn blev henrettet i Ålborg, og bondeopstanden var hermed kvalt. Men herunder blev Mogens Jensen altså dræbt - på hvad mange af hans efterkommere sikkert vil mene var på den forkerte side.

Hans far var

2.1.2.2.2.1.2.1.2.2.1.1.1.1.1.1 Jens Nielsen

//# ID: I633028869

# Name: Mogens Jensen LØVENBALK

# Given Name: Mogens Jensen

# Surname: Løvenbalk

# Sex: M

# Birth: 1390 in Aunsbjerg, Denmark

# Death: 6 Jun 1441 in Jørgens Bjerg, Han Herred

# Note:

Mogens Jensen Løvenbalk, født 1390, stilling Lensmand på Asmild, død 6 j

un 1441, Jørgens Bjerg i Han Herred. Bjerskov og Tjele Lensmand på Asmi

ld under Viborg Domkirke 1429 giver han gods til Viborg Domkirke for Asmil

dgaard, som han har i forlening. 1439 deltager han i opsigelsen til Kong E

rik, og var til stede i 1440 på Viborg Landsting ved Kong Christoffers hån

dfæstning. Han dræbtes formentlig under bondeoprøret i 1441. Han gift El

se Svendsdatter Udsen.

Father: Jens Nielsen LØVENBALK b: 1344 in Aunsbjerg, Sjørslev Sogn

Mother: Ellen Pedersdatter MUNK b: 1370 in Rougsø herred

Marriage 1 Else Svendsdatter UDSEN b: 1400

Children

1. Has Children Laurids Mogensen LØVENBALK b: Abt 1432 in Aunsbjerg

2. Has No Children Jens Mogensen LØVENBALK b: 1430 in Aunsbjerg

######

Mogens Jensen Løvenbalk

Male 1410 - 1441

#

Birth 1410 Aunsbjerg Find all individuals with events at this location

Gender Male

Occupation

* Gårdmand til Aunsbjerg & Bjerskov

Died 6 June 1441 Jørgens Bjerg, Han Herred, Viborg Find all individuals with events at this location

Person ID I2295 Sonja

Last Modified 09 December 2007

 

Father Jens Nielsen Løvenbalk, b. 1364, Aunsbjerg, Sjørslev sogn, Viborg Find all individuals with events at this location, d. 18 February 1442, Aunsbjerg, Sjørslev sogn, Lysgaard Herred Find all individuals with events at this location

Mother Ellen Pedersdatter Munk

Family ID F846 Group Sheet

 

Family Else Svendsdatter Udsen, d. 1482, Tjele, Viborg Find all individuals with events at this location

Children

> 1. Laurids Mogensen Løvenbalk, b. 1432, Aunsbjerg, Sjørslev sogn, Viborg Amt Find all individuals with events at this location, d. 1 September 1500, Tjele Find all individuals with events at this location

Family ID F845 Group Sheet

 

#

Notes

* Mogens Jensen (Løvenbalk) til "Bjæverskov" gav 1429 gods til Viborg Domkirke for Asmildgård, han havde i forening. M.J. deltog 1435 i opsigelsen til Kong Erik og var 9. april 1440 nærværende på Viborg Landsting ved udstedelsen af Kong Christoffer III af Bayern's (1416-48) håndfæstning. M.J. synes at være falden 1441 i bondeoprøret. Gift med Else Svendsdatter Udsøn, der 1450 som enke skødede gods til hr. Otte Nielsen (Rosenkrantz), da hun var i Asmild Kloster. Levede længe som enke på Aunsbjerg, men gav sig siden i Mariager Kloster. Hun døde 1482 og blev begravet i Viborg hos sin første ægtefælle Eskild Ibsen Basse til Tjele.

Aunsbjerg tilhørte 1340 Erik Christophersen (Løvenbalk), 1377 sønnen Niels Eriksen (Løvenbalk), 1391 og 1430 hans søn landsdommer Jens Nielsen (Løvenbalk), død omkring 1438. Dennes sønner Mogens og Erik Jensen (Løvenbalk) skrives til Aunsbjerg henh. 1429 og 1438. Gården arvedes af sidstnævntes sønner Peder og Erik, efter hvis død ca. 1500 den deltes mellem børnene. I årene 1509 - 12 måtte de imidlertid pantsætte og senere sælge deres parter.

Asmildgaard, Svostrup sogn, var 1429 forlenet af bisp Torluf til Mogens Jensen (Løvenbalk).

I Aage Roussell: Danske slotte og herregaarde, bind 13, Midtjylland står om Aunsbjerg: Aunsbjerg er en gammel gård, først nævnt i kong Olufs tid, da den tilhørte Niels Eriksen af den slægt, som i første halvdel af det 16. århundrede, da den var ved at uddø, tog navnet Løvenbalk efter sit åben (jf. Fr. I's forordning af 1526).

Mogens deltog 1439 i opsigelsen til kong Erik af Pommern. Var 9/4 1440 til stede på Viborg Landsting ved udstedelsen af Kong Christoffer (af Bayerns) håndfæstning. Han blev formentlig dræbt i forbindelse med bondeopstanden i 1441. Fra Vilhelm la Cours Danmarkshistorie kan citeres:

Kong Erik af Pommern opholdt sig i sin seneste regeringstid for det meste uden for landets grænser, og man så sig om efter en anden, der kunne bære enhedens symbol - kronen.

Ham fandt man i kong Eriks søstersøn Christoffer, en ung Pfaltzgreve fra Bayern, som på mødrene side med lidt god vilje kunne siges at høre den gamle kongeæt til. Forholdene bevirkede, at man måtte handle hurtigt. Om efteråret 1438 fandt der store bonderejsninger sted mod adelen både på Sjælland, Fyn og i Jylland og i Skåne. Den 23. 1439 opsagde man højtideligt kong Erik huldskab og troskab. Foreløbig var hertug Christoffer valgt til dansk rigsforstander, med der var meget, der talte for, at man inden alt for længe fik ham gjort til veritabel konge. Det skete på Viborg landsting den 9. april 1440. Helt sikker i sadlen var han dog ikke. Den danske almue var stadig urolig, og i begyndelsen af 1441 rejste den sig kraftigt Vendsyssel, ledet af en adelsmand Henrik Tagesøn Reventlow. Hanherrederne, Thy og Mors sluttede sig til, herregårdene blev brændt i hele denne del af landet, og man faldt ind i det søndenfjordske, men længe kunne man ikke holde stillingen. Kong Christoffer drog med en sjællandsk hær mod bønderne, mødte dem den 8. juni på St. Jørgensbjerg øst for Ketterup Kirke i Vester Han herred, og her sprængtes sammenholdet mellem dem:

"Først da rømte de Morsingboer, og så de forrædere fra Thy; tilbage da stod de Vendelboer, de ville ikke fly".

Deres vognborg blev stormet og ødelagt. Henrik Tagesøn blev henrettet i Ålborg, og bondeopstanden var hermed kvalt. Men herunder blev Mogens Jensen altså dræbt - på hvad mange af hans efterkommere sikkert vil mene var på den forkerte side.

************************************

Aunsbjerg, Sjørslev sogn, Lysgård herred, Viborg amt.

12 km syd for Viborg

Aunsbjerg er en gammel gård, først nævnt i kong Olufs tid da den tilhørte Niels Eriksen af den slægt som i første halvdel af 16. århundrede, da den var ved at uddø, tog navnet Løvenbalk efter sit våben.Familien Løvenbalk, der i over halvandet hundrede år ejede Aunsbjerg, skal have haft kongeligt blod i sine årer. Det siges at stamme fra Christoffer II og en dame af slægten Lunge (Mette? Lunge), og den blå løve i slægtens våben kunne tyde på, at der var noget om det. Hermed stemmer det godt at Niels Eriksens far hed Erik Christoffersen, og at han skal have siddet på Aunsbjerg i 1340.

Niels Eriksen havde med sin hustru Sophie Johansdatter Rantzau kun et barn, sønnen hr. Jens Nielsen Løvenbalk, der blev gårdens næste ejer, landsdommer i Nørrejylland og rigsråd, mest kendt for sit drab på Jens Jensen Brock af Clausholm.Han skal være død højt til års ca 1438 og efterlod en ret stor børneflok, af hvilken en søn blev stamfar til Løvenbalkerne på Tjele, en anden Erik Jensen Løvenbalk ejer af Aunsbjerg, som derefter en tid lang tilhørte hans to sønner, Peder, der døde tidligt, og hr. Erik Eriksen Løvenbalk, som senere blev eneejer af Aunsbjerg og endnu levede ved århundredets slutning, men må være død snart efter. (En af Jens Nielsen Løvenbalks døtre Marine Nielsdatter Løvenbalk blev gift med Jens Kaas til Kaas).

Med ham begynder slægtens økonomiske nedgang. Han havde fra tid til anden pantsat en hel del af sit gods til Niels Clementsen og efter hans død fortsatte hans søn Gert Eriksen Løvenbalk og fire døtre disse pantsættelser, der efterhånden gik over til at blive skøder. I årene 1509-12 fik den nævnte panthaver Gert Løvenbalk og hans to søstre Sophie og Pernille de to tredjedele af Aunsbjerg overdraget til ejendom tilligemed meget af det tilliggende gods, men den sidste tredjepart kom fra de to andre døtre til hr. Predbjørn Podebusk til Vosborg.

Aunsbjerg deltes i adskillige arvelodder efter 1609. En af parhaverne i midten af 1500-tallet var Mogens Gjøe, der opførte den smukke hovedbygning i bindingsværk på et voldsted fra middelalderen. Herregårdens navn er indgået i dansk litteraturhistorie takket være Steen Steensen Blichers 'Skytten på Aunsbjerg'. Blicher var opkaldt efter sin onkel Steen Steensen, der i 1752 blev arvede herregården efter sin far. Han blev adlet med navnet de Steensen og endte sine dage som etatsråd. Som barn opholdt Blicher sig ofte på Aunsbjerg, hvor tanten lærte ham, at 'hans vilje lå i hendes lomme'. Aunsbjerg blev i 1853 købt af Peter C. Neergaard, der er oldefar til den nuværende ejer.

Hovedbygningen, hvis gamle fløj er fredet i klasse B, ligger på et meget rummeligt voldsted, der delvis har bevaret de gamle grave. Det store korshus skal have været tre stokværk højt, men reduceredes i begyndelsen af 1800-tallet af godsslagteren Lindahl. Nordfløjen er bygget 1917-18. I spisesalen er anbragt en kamin med Peder Marsvins og Mette Brahes våben.

-------------------------------------------------

Mogens Jensen LØVENBALK b: 1390 in Aunsbjerg, Denmark

*****************************

Mogens Jensen Løvenbalk[1]

Mand 1410 - 1441

ForsideForside SøgSøg

* Egne data

* Aner

* Efterkommere

* Slægtskab

* Tidslinje

* GEDCOM

* Foreslå

Personlig information

Medie

Notater

Kilder

Kort

Alle

PDF

*

Fødsel ca. 1410 Aunsbjerg (Sjørslev, Lysgaard H.)

Køn Mand

Død 1441 Viborg Købstad

Person-ID I11764 Skeel-Holbek-Santasilia-de-Muckadell

Sidst ændret 02 sep. 2009

Far Jens Nielsen Løvenbalk, d. ml. 1430 og 1438

Mor N.N. delt Skjold

Familie-ID F7729 Gruppeskema

Familie Else Svendsdatter Udsen, d. 1482, Viborg Købstad

Børn

> 1. Laurits Mogensen Løvenbalk, f. ca. 1432, Aunsbjerg (Sjørslev, Lysgaard H.) , d. eft. 01 aug. 1500
Søg efter forfædre:
Søg
Søg

Download gratis vores enestående slægtsforsknings-software

Sjov & enkel at bruge
Importerer nemt dine GEDCOM filer
Smart Matching™ teknologi
Understøtter 40 sprog