Erik Christophersen Løvenbalk

Født:1310 I:  Morsø, Thisted Amt
Døde:1338 (‎~28‏ år gammel)I:  Aunsbjerg, Kiel
Info
Begivenheder
Tidslinie

Fotos

Vis album 

Nærmeste familie

Elisabeth Løvenbalk (født af Holstein)
Hans kone
Niels Eriksen Løvenbalk
Hans søn
Christoffer II af Danmark Eriksen
Hans far
Inger Iversdatter Lunge
Hans mor
Regitze Christofferdatter Løvenbalk
Hans søster
  

Arbejde

Prins af Danmark
Prins af Danmark, Should have owned Aunsbjerg, Gårdmand

Kildecitater

Tillid: Direkte og første hånds beviser
Citat tekst:

Erik Christoffersen Løvenbalk
Kaldenavn: Christoffersen
Køn: Mand
Fødsel: Cirka 1300 - Avnsbjerg, Sjørslev, Viborg, Danmark
Beskæftigelse: Prins af Danmark, Should have owned Aunsbjerg, Gårdmand
Død: 1338 - Kiel, Holstein, Deutschland(HRR)
Gravlagt: Sorø, Sjælland, Danmark
Far: Christoffer II "Uden land" Eriksøn af Danmark (født Estridsøn), Konge af Danmark
Mor: Inger Iversdatter Lunge
Kone: ?? Ukendt
Børn: Niels Eriksen Løvenbalk, til Aunsbjerg, Jens Nielsen Løvenbalk, Margrete Eriksdatter Løvenbalk, Johan Eriksen Løvenbalk, Mikkel Eriksen Løvenbalk
Søskende: Regitze Christoffersdatter Løvenbalk

Biografi

Erik Christophersen ( muligvis en uægte søn af kong Christoffer II )

Far til

Niels Eriksen Løvenbalk

Våben: En løve der vandrer på en bjælke. -

Død efter 1340 på Aunsbjerg, Sjørslev sogn.

Ejede Aunsbjerg.

Fra Aage Roussell. Danske slotte og herregårde: Bind 13, midtjylland kan citeres: Familien Løvenbalk, der i over halvandet hundrede år ejede Aunsbjerg, skal have haft kongeligt blod i sine årer. Det siges at stamme fra Christoffer II (1276 - 1332) og en jomfru af slægten Lunge, og den blå løve i slægtens våben kunne nok tyde på, at der var noget om det. Hermed stemmer det godt, at Niels Eriksens far hed Erik Christoffersen, og at han skal have siddet på Aunsbjerg i 1340.

Såfremt Erik var en uægte søn af Christoffer II kan man sætte efter Erik Christophersens ovenfor anførte nummer. Det første 1-tal står da for kong Christoffer II og det sidste for Gorm den Gamle.

Noter : Medkonge 1324. -

Han var herre til Aunsbjerg. -

Våben: En løve der vandrer på en bjælke. -

//Erik Christoffersen Løvenbalk

* Født: Ca. 1310

* Ægteskab: Ukendt

* Død: 1332, Sorø, , Vestsjælland, Denmark i en alder af ca. 22 år

 

• Kilde. Christoffer II's medkonge fra 1324. "Krigsfange"1326-29. Blev forskudt 1331. Giftede sig 1330 med Grev Gerts søster, Elisabeth af Holsten.

I Dansk Adels Aarbog 1903, side 289 står der "om hvem intet vides"

• Beskæftigelse: Medkonge.

Billede

//Løvenbalk, a Jute uradelsslægt , whose ancestor was Erik Christoffersen Løvenbalk, (1328) who was the fruit of king Christoffer II and a noble lady of the Lunge-family (Mette? Lunge). Erik Christoffersen's sons were Niels (1377) and Johan Eriksen, who in 1343 sealed with a coat of arms, a walking lion above two fesses of gold.Niels Eriksen Løvenbalk of Aunsbjerg was the father of ridder Jens Nielsen Løvenbalk (+1442) of Aunsbjerg and Odsgård, who was a great-grandfather of ridder Mogens Lauridsen Løvenbalk (+ ab. 1536) of Tjele, who was married to Genete Jacobsdatter Craigenfelt (+1567), ' The Scotttish Woman', with whom he had a son Knud Mogensen Løvenbalk (+ after 1598) of Kellerup.

# Name: Erik Christoffersen LØVENBALK

# Given Name: Erik Christoffersen

# Surname: Løvenbalk

# Sex: M

# Birth: 1307 1

# Death: 1332 in Kiel

# Title: King of Denmark

# Note:

Alias: Erik of /Denmark/

Coat of amour: A lion that walks on a tree.

Father: Christoffer II ERIKSEN b: 29 Sep 1276

Mother: Eufemia of POMERANIA b: 1285

Marriage 1 Elizabeth VON HOLSTEIN b: 1300 in Holsten

* Married: 1329 in Divorced: 1331

* Married: 1330

Children

Johan Eriksen LØVENBALK b: 1321 in Aunsbjerg

Mikkel Eriksen LØVENBALK b: 1330

# Niels Eriksen LØVENBALK

Margrethe Eriksdatter LØVENBALK b: 1356

######

Erik Christoffersen Løvenbalk

Male 1310 - 1338

#

Birth 1310 Avnsbjerg, Sjørslev, Viborg Find all individuals with events at this location

Gender Male

Occupation 1324

* Medkonge

Died 1338 Kiel, Schleswig-Holstein

Buried Sorø

 

Father Christoffer II Klipping, b. 6 October 1276, d. 10 August 1332, Nykøbing Falster Slot Find all individuals with events at this location

Mother Johanne Munk Lunge, b. 1276, Avnsbjerg, Sjorslev, Viborg, Denmark Find all individuals with events at this location

Family Gyldenstjerne til Aagaard

Married 1330

Children

> 1. Niels Eriksen Løvenbalk, b. 1339, Aunsbjerg, Lysggard, Viborg Find all individuals with events at this location, d. 1377, Aunsbjerg Find all individuals with events at this location

2. Margrethe Eriksdatter Løvenbalk

Family ID F848 Group Sheet

 

#

Notes

* Løvenbalk slægten

Ifølge et gammelt sagn, hvis rigtighed ikke drages i tvivl, randt der kongeligt blod i denne slægts årer, idet dens stamfader skulle være en søn af kong Christoffer den Anden i en illegitim forbindelse med en jomfru af de gamle Lunge'r. Våbnet, en blå løve gående over to blå bjælker i guld felt og på hjelmen en halv blå løve, kunne også tale for sagnets rigtighed. Hr. Erik Eriksens sejl fra 1436 har nærmest været forbillede for ovennævnte våben. En mærkelig afvigelse i våbenet findes på hr. Stig Pedersen Krognos gravsten fra begyndelsen af det 15. årh. i Lund Domkirke, blandt hans Anevåben findes nemlig de Løverbalk'ers våben med løven oprejst foran tre bjælker. Slægtsvåbenet har åbenbart givet anledning til slægtsnavnet, der dog først kom i brug i allersidste generation, i første halvdel af det 16. årh.

Erik Christoffersen (Løvenbalk), der findes ingen beskrivelser om E.C. i samtidige kilder, men traditionen støttes af våbenet en blå løve over to blå bjælker i guldfelt. E.C. er den egentlige stamfader til den danske adelsslægt LØVENBALK. Han havde 3 børn: Johan, Margrethe og Niels. E.C. var gift med Gyldenstjerne (til Aagaard) en søster til Niels Pedersen Gyldenstjerne til Aagaard.

*****************************

Erik Christoffersen Løvenbalk

Løvenbalk, jysk uradelsslægt, hvis stamfar Erik Christoffersøn - der dog ikke kendes i primære kilder - skal have været frugten af kong Christoffer II's forbindelse med en jomfru af de gamle Lunger (Mette? Lunge).

Hans sønner var Niels (tidligst 1377) og Johan Eriksen, der 1343 forseglede med et våben, hvori en gående blå løve over to blå bjælker i guld. Niels L. var far til ridder Jens Nielsen (d. 1442) til Aunsbjerg og Odsgård, der var oldefar til ridderen Mogens Lauridsen Løvenbalk (d. ca 1536) til Tjele, der måske var gift med Genete Jacobsdatter Craigenfelt (d. 1567) ' den skotske kvinde', med hvem han havde sønnen Knud Mogensen Løvenbalk (d. efter 1598) til Kellerup, med hvem slægten uddøde.

----------------------------------------------

Erik Christoffersen Løvenbalk

Løvenbalk, jysk uradelsslægt, hvis stamfar Erik Christoffersøn - der dog ikke kendes i primære kilder - skal have været frugten af kong Christoffer II's forbindelse med en jomfru af de gamle Lunger (Mette? Lunge).

Hans sønner var Niels (tidligst 1377) og Johan Eriksen, der 1343 forseglede med et våben, hvori en gående blå løve over to blå bjælker i guld. Niels L. var far til ridder Jens Nielsen (d. 1442) til Aunsbjerg og Odsgård, der var oldefar til ridderen Mogens Lauridsen Løvenbalk (d. ca 1536) til Tjele, der måske var gift med Genete Jacobsdatter Craigenfelt (d. 1567) ' den skotske kvinde', med hvem han havde sønnen Knud Mogensen Løvenbalk (d. efter 1598) til Kellerup, med hvem slægten uddøde.

Jens Nielsen Løvenbalk (d. 1442) til Aunsbjerg, rigsråd, d. 1 februar 1442, begr. på Gråbrødrekirkegårdn i Viborg, forældre: Niels Eriksen Løvenbalk (d. tidligst 1377) og Sophie Johansdatter Rantzau. Gift med Ellen Munk, datter af Peder Munk (d. tidligst 1367). 1424 opgav Jens Nielsen L. selv, at han var 80 år gammel og havde været rigsråd i 40 år. Disse opgivelser er dog næppe rigtige; i det bevarede dokumentmateriale forekommer han i hvert fald først 1396, og da var han endnu væbner. Samme år blev han imidlertid landsdommer i Nørrejylland, og dette betydelige embede beholdt han i det mindste en menneskealder. Ved kongevalget 1397 var han ridder og medlem af rigsrådet, og fra da af genfindes hans navn meget ofte blandt vitterlighedsvidnerne i datidens officielle og private akter. Særlig bekendt er han blevet ved den ydmygende og bekostelige bod, han 1405 måtte underkaste sig for drabet på en anden jysk adelsmand, Jens Jensen Brock til Clausholm. Han synes dog hurtigt at have genvundet sin ansete stilling. Endnu 1424 var han en af de første verdslige stormænd, der aflagde vidnesbyrd i kejserprocessen om Sønderjylland, og samme år var han med til at bilægge striden mellem dronning Philippa og bisp Ulrik af Århus ang. arven efter dennes formand, biskop Bo. Efter den tid forekommer hans navn kun sjældent, sandsynligvis som følge af hans høje alder.

- Han og hans hustrus usædvanlig store ligsten, der iflg. en urigtig tradition skal have tjent Hans Tausen til talerstol ved den første lutherske prædiken i Viborg, blev 1786 flyttet til Hinge, hvor den oprindelige indskrift fjernedes; 1835 førtes den tilbage til Viborg og anbragtes i anlægget Tausens Minde.

**********************************

Erik Christoffersen Løvenbalk

Løvenbalk, jysk uradelsslægt, hvis stamfar Erik Christoffersøn - der dog ikke kendes i primære kilder - skal have været frugten af kong Christoffer II's forbindelse med en jomfru af de gamle Lunger (Mette? Lunge).

Hans sønner var Niels (tidligst 1377) og Johan Eriksen

*****************************

Erik Christoffersen Løvenbalk[1]

Mand 1310 -

Fødsel Skønnet 1310

Køn Mand

Far Christoffer II Konge af Danmark, f. 06 okt. 1276, d. 10 aug. 1332, Nykøbing Falster Købstad

Mor Jomfru Lunge

Familie N.N.

Børn

1. Johan Eriksen Løvenbalk, d. eft. 1343

> 2. Margrethe Eriksdatter Løvenbalk

> 3. Niels Eriksen Løvenbalk, f. Skønnet 1330, Aunsbjerg (Sjørslev, Lysgaard H.) , d. eft. 1377, Aunsbjerg (Sjørslev, Lysgaard H.)

> 4. Mikkel Eriksen Løvenbalk

*****************************************

Erik Christoffersen Løvenbalk (1307 - 1332) Transparent

Are you related to Erik Christoffersen Løvenbalk? Join 36 other people working on this profile to help us correct and complete this part of the world family tree!

Join Us!

Transparent View family tree

Transparent 3 Discussions

Transparent View Genealogy Records

Transparent Løvenbalk Surname

Share
Related Projects

R-L48/S162+ (Y-DNA)

Nicknames: "Christoffersen"

Birthdate: 1307

Birthplace: Schleswig Holstein, Tyskland

Death: Died 1332 in Kiel, Schleswig-Holstein, Germany

Occupation: Prins af Danmark, Should have owned Aunsbjerg, Gårdmand

Managed by: Lasse Söderström

Last Updated: February 15, 2012

view all 16

Immediate Family

Photo_silhouette_f_thumb2

Gyldenstjerne til Aagaard

wife

Margrete Løvenbalk

daughter

Erik Løvenbalk / Loevenbalk

son

Photo_silhouette_m_thumb2

Mikkel Løvenbalk

son

Photo_silhouette_m_thumb2

Johan Løvenbalk

son

Inger Lunge, Munk "Jomfru"

mother

Christoffer II. Konge af Danmark

father

Photo_silhouette_m_thumb2

Erik Christoffersen Løvenbalk

brother

Regitze Løvenbalk

sister

Euphemia von Pommern, drottning af Danmark

stepmother

Photo_silhouette_m_thumb2

Erik II Christoffersen, (legitimate)

half brother

Margrete Christofferdatter

half sister

About Erik Christoffersen Løvenbalk

http://finnholbek.dk/genealogy/getperson.php?personID=I9638&tree=2

http://finnholbek.dk/genealogy/showmedia.php?mediaID=1587&medialinkID=10004

Erik Christoffersen Løvenbalk

Født ca. 1310 (estimated date)

der vides intet om ham

--------------------

Slægten Løvenbalk. †

Ifølge et gammelt Sagn, hvis Rigtighed ikke drages i Tvivl, randt der kongeligt Blod i denne Slægts Aarer, idet dens Stamfader skulde være en Søn af Kong Christoffer II. i en illegitim Forbindelse med en Jomfru af de gamle Lunge'r. Vaabnet, en blaa Løve gaaende over to blaa Bjelker i Guld-Felt og paa Hjelmen en halv blaa Løve, kunde ogsaa tale for Sagnets Rigtighed.

Hr. Erik Eriksens Sigil fra 1486 har nærmest været Forbillede for hosstaaende Afbilding. En mærkelig Afvigelse i Vaabnet findes paa

Hr. Stig Pedersen Krognos Gravsten fra Begyndelsen af det 15. Aarh. i Lund Domkirke, Blandt hans Ahnevaaben findes nemlig de Løvenbalkers Vaaben med Løven opreist foran tre Bjelker.

Slægtvaabnet har aabenbart givet Anledning til Slægtnavnet, der dog først kom i Brug i Slægtens allersidste Generation, i første Halvdel af det 16. Aarhundrede.

Det fortælles stundom, at den bekjendte Reformationspræst Broder

Thøger Jensen var af Løvenbalkernes Slægt og Broder eller Søn! af

Mogens Jensen til Avnsbjerg!

For den sidste Paastands Vedkommende er Urigtigheden selvindlysende, men den hele Fortælling turde ene bero paa en Misforstaaelse, opstaaet ved,

at Løvenbalk-Vaabnet stod paa Skriftestolen i Viborg Domkirkes Kapel, og at Hr. Jens Nielsen Løvenbalks Gravsten paa Graabrødrekirkegaard er bleven forvexlet med Broder Thøgers

Anders Thiset, Danmarks Adels Aarbog 1903 side 289

1307 - 1332

RESIDENCE: Bosatt på Aunsbjerg, Sjørslev, Viborg ?

BIRTH: 1307, (noe usikre foreldre)

BAPTISM: til Aunsbjerg, Sjørslev, Viborg

DEATH: 1332

Father: Christoffer II ERIKSSØN

Mother: Inger Iversdatter LUNGE

Family 1 : Elisabeth af HOLSTEIN

+Niels Eriksen LØVENBALK

--------------------

Became the founder of the noble family Løvenbalk.

--------------------

http://finnholbek.dk/genealogy/getperson.php?personID=I9638&tree=2

http://finnholbek.dk/genealogy/showmedia.php?mediaID=1587&media...

Erik Christoffersen Løvenbalk

Født ca. 1310 (estimated date)

der vides intet om ham

--------------------

Slægten Løvenbalk. †

Ifølge et gammelt Sagn, hvis Rigtighed ikke drages i Tvivl, randt der kongeligt Blod i denne Slægts Aarer, idet dens Stamfader skulde være en Søn af Kong Christoffer II. i en illegitim Forbindelse med en Jomfru af de gamle Lunge'r. Vaabnet, en blaa Løve gaaende over to blaa Bjelker i Guld-Felt og paa Hjelmen en halv blaa Løve, kunde ogsaa tale for Sagnets Rigtighed.

Hr. Erik Eriksens Sigil fra 1486 har nærmest været Forbillede for hosstaaende Afbilding. En mærkelig Afvigelse i Vaabnet findes paa
Hr. Stig Pedersen Krognos Gravsten fra Begyndelsen af det 15. Aarh. i Lund Domkirke, Blandt hans Ahnevaaben findes nemlig de Løvenbalkers Vaaben med Løven opreist foran tre Bjelker.

Slægtvaabnet har aabenbart givet Anledning til Slægtnavnet, der dog først kom i Brug i Slægtens allersidste Generation, i første Halvdel af det 16. Aarhundrede.

Det fortælles stundom, at den bekjendte Reformationspræst Broder

Thøger Jensen var af Løvenbalkernes Slægt og Broder eller Søn! af

Mogens Jensen til Avnsbjerg!

For den sidste Paastands Vedkommende er Urigtigheden selvindlysende, men den hele Fortælling turde ene bero paa en Misforstaaelse, opstaaet ved,

at Løvenbalk-Vaabnet stod paa Skriftestolen i Viborg Domkirkes Kapel, og at Hr. Jens Nielsen Løvenbalks Gravsten paa Graabrødrekirkegaard er bleven forvexlet med Broder Thøgers

Anders Thiset, Danmarks Adels Aarbog 1903 side 289

1307 - 1332

RESIDENCE: Bosatt på Aunsbjerg, Sjørslev, Viborg ?

BIRTH: 1307, (noe usikre foreldre)

BAPTISM: til Aunsbjerg, Sjørslev, Viborg

DEATH: 1332

Father: Christoffer II ERIKSSØN

Mother: Inger Iversdatter LUNGE

Family 1 : Elisabeth af HOLSTEIN

+Niels Eriksen LØVENBALK

Erik Løvenbalk's Timeline

1307

1307

 

Birth of Erik

Schleswig Holstein, Tyskland

 

 

1307

 

Birth of Margrete Løvenbalk

 

1331

1331

Age 24

 

Birth of Erik Løvenbalk / Loevenbalk

Aunsbjerg

 

1332

1332

Age 25

 

Death of Erik

Kiel, Schleswig-Holstein, Germany

 

????

 

Birth of Mikkel Løvenbalk

 

????

 

Birth of Johan Løvenbalk

 

????

 

Marriage of Gyldenstjerne til Aagaard to Erik Løvenbalk

 

????

 

Erik worked

 

????

 

Burial of Erik

Sorø, Sjælland, Danmark

*******************************************

Erik Christoffersen Løvenbalk (c.1307 - 1331) Icn_world

Are you related to Erik Christoffersen Løvenbalk? Join 4 other people working on this profile to help us correct and complete this part of the world family tree!

Join Us!

Transparent View family tree

Transparent View Genealogy Records

Share

Photo_silhouette_m

Birthdate: circa 1307

Death: Died 1331 in Kiel

Cause of death: omkom i Kiel under et styrt fra hesten under flugt

Erik Christoffersen Løvenbalk's Timeline

1307

1307

 

Birth of Erik

 

1331

1331

Age 24

 

Birth of Niels Løvenbalk, til Aunsbjerg

Viborg Municipality, Central Denmark Region, Denmark

 

 

1331

Age 24

 

Death of Erik at Kiel

Kiel

 

????

 

Marriage of Erik Christoffersen Løvenbalk to Elisabe...
Søg efter forfædre:
Søg
Søg

Download gratis vores enestående slægtsforsknings-software

Sjov & enkel at bruge
Importerer nemt dine GEDCOM filer
Smart Matching™ teknologi
Understøtter 40 sprog