MyHeritage DNA-sæt for Sundhed
$199‎
+ forsendelse

Rapporter om bærerstatus

Få indsigt i sundhedsaspekter i forbindelse med 42 sygdomme, herunder 23 rapporter om bærerstatus

$199‎
+ forsendelse

Hvad kan rapporter om bærerstatus fortælle mig?

Dine statusrapporter for genetiske sygdomsrisici kan fortælle dig, om du er disponeret for visse sygdomme. Hvis både du og din partner er bærere ef den samme sygdom, kan det betyde, at jeres børn løber en risiko for at få den sygdom. Når man planlægger en familie, anbefales DNA-testning, så man kan være opmærksom på de potentielle risici, hvis du og din partner er disponerede for en genetisk sygdom.

Hent rapporter om bærerstatus for 23 sygdomme
 • Cystisk fibrose
 • Tay-Sachs syndrom
 • Fanconis anæmi
 • Familial dysautonomi
 • Seglcelleanæmi
 • Gauchers sygdom
 • Nonsyndromisk hørenedsættelse
 • Niemann-Pick-sygdom
Prøve

Bærerstatus og familieplanlægning

Når to personer, som er bærere af den samme arvelige sygdom, får et barn, er der en sandsynlighed på 25 % for, at barnet vil arve en genvariant efter begge forældre, der er forbundet med en forøget risiko for at udvikle sygdommen. I halvdelen af tilfældene vil barnet kun arve én kopi af genvarianten, og barnet vil også være bærer. Personer, som er bærere, og som planlægger at få børn, ønsker måske at få rådgivning af en genspecialist eller en anden sundhedsrådgiver inden undfangelsen for at drøfte håndteringen af risiciene. Nære biologiske slægtninge, som er bærere, ønsker muligvis også at blive testet for, om de er bærere.

Du er i gode hænder
Din test inkluderer en uafhængig læges supervision. Et spørgeskema om din sygdomshistorie er nødvendig, før du kan gennemføre testen. Dine svar holdes fortrolige og gennemgås af en læge. Når dine resultater foreligger, vil dine rapporter blive gennemgået af et klinisk team fra PWNHealth, som vil afgøre, om du skal tilrådes genetisk rådgivning. Hvis genetisk rådgivning anbefales, er det en del af tjenesterne fra PWNHealth.
Vores teknologier og standarder

Vi bruger avanceret teknologi til at analysere dit DNA – en særligt designet chip til global screening i matriceformat, med hunderedtusindvis af strategisk udvalgte prober, der kan indfange den største mængde genetisk variation. Den nye chip giver os mere fleksibilitet, så vi i fremtiden kan tilføje rapporter for flere disponerede genetiske lidelser, uden at vi behøver at tage en ny DNA-test.

Privatlivets fred

Dit privatliv og beskyttelsen af dine data er vores topprioritet. DNA-analysen udføres i et CLIA-certificeret og CAP-akkrediteret laboratorium i USA for at sikre, at dine data behandles og opbevares sikkert og professionelt. DNA-data beskyttes af indtil flere lag af kryptering og lagres på sikre servere.

GINA (The Genetic Information Nondiscrimination Act) beskytter dig mod diskrimination fra arbejdsgivere og sundhedsudbydere, der er baseret på dine genetiske oplysninger.
 • Du ejer dine data, og du kan til enhver tid slette dem permanent.
 • Vi vil aldrig dele dine oplysninger med nogen tredjepart uden dit udtrykkelige samtykke. Vil dine rapporter blive delt med PWNHealth for at sætte lægen i stand til at kontrollere din test.
 • Vi er den eneste DNA-virksomhed, der lover, aldrig at dele dine oplysninger med forsikringsselskaber.
Påmindelser

Dine sundhedsrapporter fortæller dig ikke, om du har, vil udvikle eller vil videregive en sygdom.

Disse rapporter omfatter ikke samtlige genvarianter eller alle sygdomme. Derfor er det muligt, at der stadig er en vis risiko for, at du er bærer, selv hvis der ikke detekteres genvarianter, der er forbundet med en forøget risiko.

Hvis du har en personlig eller familiær sygehistorie med en af de genetiske sygdomme som er anført her, anbefales det, at du rådfører dig med din læge for at drøfte en eventuel omfattende screening.