Offentlige Registre
Klik for at ændre kategori eller samling
Navn
Fødsel
Tilføj oplysninger
Søgeord
Mere
Alle udtryk skal matche præcist
Slet formular
Søg i Offentlige Registre
Navn
Fødsel
Tilføj oplysninger
Søgeord
Mere
Slet formular
CollectionCategoryDescriptionImage
Offentlige Registre
Offentlige registre er en vigtig del af genealogiske kilder. Disse optegnelser er typisk indsamlet af lokale og nationale organer. I henhold til lokale og nationale love er visse typer af offentlige registre blevet frigivet til offentlig adgang. Selskaber og private organisationer indsamler også og formidler optegnelser om enkeltpersoner. <br><br> Eksempler omfatter skatteansættelser, ejendomsoplysninger, licensansøgninger, straffeattester, motorregistreringer, valgregistreringer, telefon- og adressebøger. Disse optegnelser hjælper slægtsforskere og familiehistoriker ved at give oplysninger om en persons nuværende og tidliger bopæl, alder, fødselsdato, og andre familiemedlemmer, der bor på samme adresse. Disse "bopæls begivenheder" giver vigtige fingerpeg til familiehistorikere, da de kan hjælpe en forsker til at lokalisere andre optegnelser om enkeltpersoner og familier, så arbejdet kan koncentrere sig om bestemte amter, byer og endda kvarterer. For eksempel kan det at vide, hvor en person boede, føre direkte til undersøgelse af optegnelser i nærliggende kirker, kirkegårde, skoler og kommuner. Offentlige databaser indeholder regelmæssigt en samling af mange forskellige offentlige registreringerskilder. Disse optegnelser kan også bruges til at identificere og kontakte mulige pårørende til forskningssamarbejde, sammenkomster, DNA forskning og slægtskabs projekter.