Regering, Jord, Domstole & Testamenter
Klik for at ændre kategori eller samling
Navn
Fødsel
Tilføj oplysninger
Søgeord
Mere
Alle udtryk skal matche præcist
Slet formular
Søg i Regering, Jord, Domstole & Testamenter
Navn
Fødsel
Tilføj oplysninger
Søgeord
Mere
Slet formular
CollectionCategoryDescriptionImage
Regering, Jord, Domstole & Testamenter
Denne kategori omfatter officielle registre, jord- og domstolsdokumenter, herunder testamenter, der kan tilføje vigtige oplysninger om din familie. Domstols- og jordoptegnelser kan indeholde navne og adresser på familiemedlemmer og oplysninger om ejendommen. Skatteoptegnelser indeholder typisk oplysninger om skattepligtige indtægter og formuer som dine forfædre ejede. <br><br>